Wachttijden jeugdhulpverlening lopen op: 90 meldingen op wachtlijst

Kind dat jeugdhulpverlening nodig heeft die een boek vastklampt
Foto: Pexels CC0

Corona, lage abonnementstarief, een tekort aan handjes: diverse factoren zorgen ervoor dat de wachtlijst voor jeugdhulpverlening oploopt.

Sinds het najaar van 2021 lopen de wachttijden voor jeugdhulpverlening in Son en Breugel op. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop geschakeld door voor een aantal WMO producten met een verkorte procedure te werken en de capaciteit van het CMD structureel uit breiden. Desondanks blijven wachttijden oplopen.

“Wij constateren hierbij een inhaaleffect na de coronaperiode,” zegt wethouder Paul van Liempd in een brief aan de gemeenteraad. “Zoals ook voor corona het geval was, zien we dat het lage abonnementstarief en het verwijderen van de inkomenstoets een aanzuigende werking blijft houden.”

Urgente meldingen eerst

De arbeidsmarkt zit hierbij volgens wethouder Paul van Liempd ook dwars. “De structurele uitbreiding van formatie heeft in deze periode onvoldoende soelaas gebracht. Door de lastige situatie op de arbeidsmarkt hebben we de vacatures veel later dan gewenst kunnen invullen.” Inmiddels is er een wachtlijst van 90 meldingen.

Om de wachttijden aan te pakken, krijgt het CMD een extra impuls. Door tijdelijk 2,5 fte toe te voegen aan de formatie krijgt jeugdhulp extra handjes. Ook wordt gekeken naar de werkprocessen om te komen tot efficiëntere inzet van medewerkers. Van Liempd: “Daarnaast blijven de verkorte procedures van kracht en worden de meest urgente meldingen het eerst opgepakt.”

Niet het gewenste tempo

Extra jeugdconsulenten en een gedragswetenschapper zoeken in de huidige arbeidsmarkt bleek lastiger dan gedacht. “Pas op 1 augustus zal de formatie voor de structureel gewenste omvang hebben. In combinatie met ziektemeldingen van medewerkers waarvoor geen vervanging gevonden kon worden, is hier een achterstand ontstaan van 20 meldingen.”

“We vinden het vervelend dat ondanks de structurele uitbreiding van formatieruimte de invulling ervan niet in het gewenste tempo plaats heeft kunnen vinden. In combinatie met post-corona effecten leidt dit nu tot de onwenselijk situatie van te lange wachttijden.” Dorpsbelang heeft inmiddels vragen gesteld over de wachttijden.

Post article

Post article