Search
Close this search box.

Wanneer gaat er (eindelijk) iets gebeuren in Breugel Bruist?

Drempel bij een fietspad in Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Breugel Bruist: we horen het al jaren dat er ‘iets’ gaat gebeuren in het centrum van Breugel. Maar wanneer gaat dat dan ook echt gebeuren?

Het dossier om een nieuw centrum te ontwikkelen voor Breugel is inmiddels al diverse verkiezingsperiodes oud. Deze periode is het aan wethouder Jos de Bruin de schone taak om onder de noemer ‘Breugel Bruist’ het centrum van Breugel in de steigers te zetten. Maar wanneer gaat er nou eigenlijk wat gebeuren?

De voorlopige planning voor Breugel Bruist ziet er zo uit:

De Boerderij

De gemeenteraad heeft budget vrijgemaakt om te beginnen aan de renovatie van de Boerderij. Daarmee zal de aftrap worden gegeven voor Breugel Bruist. De aanbesteding van de renovatie start al begin november. Na de gunning en zogenaamde stand still periode moet begin januari gestart worden. Eind april 2021 moet deze renovatie klaar zijn en de deuren feestelijk heropend worden.

De Bongerd

Voor de Bongerd komt een grootschalige renovatie of nieuwbouw. Momenteel worden de verschillende scenario’s nog uitgewerkt, zodat de politiek in januari 2021 een weloverwogen keuze kan maken. Als de keuze is gemaakt, volgt in de periode februari tot en met april 2021 de voorbereidingen voor de aanbesteding. De daadwerkelijke gunning is dan tussen mei en oktober 2021. De schop moet in juni 2022 de grond in om het gerenoveerde- of nieuwe gebouw in april 2023 op te kunnen leveren.

De Regenboog

Eerder schreven we al dat basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog in 2023 samen in één gebouw moeten komen op de locatie van de Krommen Hoek. In 2021 zal de Krommen Hoek tijdelijk in komen wonen bij de Regenboog zodat de sloop en nieuwbouw bij de Krommen Hoek plaats kan vinden. Als in 2023 de nieuwe school open is, kan het gebouw van de Regenboog ook tegen de vlakte. Vooralsnog zijn een kleinschalig apparementencomplex met twintig sociale huurwoningen en twintig middeldure huurwoningen met dorpse uitstraling geprojecteerd op deze lap grond.

Winkel- en woongebied

Het winkelgebied inclusief de woningen daarboven blijven in de huidige plannen grotendeels ongewijzigd bestaan. Wel wil de gemeente aan de slag met het openbare groen in het gebied. Mogelijk gaat er nog iets gedaan worden aan de plint van het blok, zodat er een uitnodigendere uitstraling ontstaat. Hiervoor is nog geen tijdslijn beschikbaar.

Bosgebied

Wat wel een grote impuls moet gaan krijgen, is het bosje dat gesitueerd is tussen de Bongerd en het winkelgebied. Het nu nog vrij verpauperde bosje moet nieuw leven gaan krijgen waar de inwoners van Breugel graag willen vertoeven. Centraal door deze ‘dorpstuin’ moet een voetpad komen. Hiervoor is nog geen tijdslijn beschikbaar.

De hoofdlijnen zoals de gemeente het nieuwe centrumgebied van Breugel ziet, komt in december van dit jaar nog in de gemeenteraad. Als deze hoofdlijnen vast staan zullen de plannen verder uitgewerkt gaan worden.