Search
Close this search box.

Wat is er aan de hand bij Ecoson?

Een schoorsteenpijn waar rook uit komt bij Rendac
Foto: Ons Son en Breugel

Explosies, branden, angst onder medewerkers en het aan de laars lappen van veiligheidsmaatregelen bij een gevaarlijk bedrijf.

Darling Ingredients, het moederbedrijf van Rendac en Ecoson, is naar eigen zeggen een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van specifieke organische reststromen en dierlijke bijproducten met het doel om hieraan toegevoegde waarde te geven. Bij Ecoson wordt bijvoorbeeld varkensmest omgezet in duurzame biogassen.

Ecoson is een vrij jong bedrijf dat op het terrein van Rendac gevestigd is. Alle gebouwen silo’s en installaties op het terrein lijken gloednieuw in een modern jasje. Het huidige bedrijf bestaat uit drie panden met vier verwerkingsprocessen: biodiesel, raffinage, vergisting en biofosfaat. Achter deze gebouwen staan ook silo’s met onder andere methaangas en biodiesel.

Maar ondanks het jonge karakter blijkt Darling geen schatje. Aan Ons Son en Breugel hebben enkele medewerkers anoniem laten weten dat het niet pluis is bij het bedrijf. Regels worden aan de laars gelapt en ondanks het werken met gevaarlijke brandbare- en explosieve stoffen worden veiligheidsmaatregelen niet altijd gehanteerd. Het pand waar afgelopen vrijdag brand heeft gewoed, wordt door sommige medewerkers op het terrein niet betreden uit angst.

Onder de pet

Toen Ons Son en Breugel op 13 november naar buiten bracht dat er een tweede incident had plaatsgevonden bij de navergisters, werd in de aanloop naar het publiceren uitvoerig contact gezocht met Darling. Ondanks beloftes contact op te nemen met ons, heeft er verder geen contact plaatsgevonden. Ook Weekblad ’t Forum heeft contact gezocht naar aanleiding van het nieuws, maar ook hier werd bot gevangen. Darling reageerde pas toen Omroep Brabant contact met hen zocht, enkele dagen na publicatie van het eerste bericht door Ons Son en Breugel.

Burgemeester Hans Gaillard heeft aan Omroep Brabant laten weten graag een onderzoek te willen naar de veiligheid bij Ecoson na het incident van 18 december. “Hoewel de hulpdiensten en het bedrijf goed hebben samengewerkt, baart dit me wel zorgen. Dit is het zoveelste voorval in korte tijd en dat kan niet.” De vergunning voor de aanwezige processen bij Ecoson worden door de provincie vergeven. Driemaal per jaar wordt het naleven van de omgevingsvergunningen gecontroleerd, evenals een jaarlijkse inspectie door onder meer de Veiligheidsregio, Waterschap De Dommel en de Inspectie SZW.

Ons Son en Breugel heeft contact gehad met de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Momenteel zijn ze bezig met het opvragen van alle informatie omtrent de brand en alle voorgaande incidenten. Alle informatie wordt nauwlettend gevolgd en besluiten in 2016 of zij verder gaan met het onderzoek naar de incidenten. Hiervoor heeft de raad echter tijd nodig.

De zorgen van burgemeester Hans Gaillard zijn gegrond. Nu rest de vraag: hoe kan een bedrijf als Ecoson open blijven na meerdere incidenten in korte tijd, waar sommige medewerkers niet durven te werken aan installaties, waar veiligheidsregels en -maatregelen niet goed nageleefd en geïmplementeerd worden en incidenten stil probeert te houden?

Incidenten

Er hebben zich in relatief korte tijd bij Ecoson en Rendac diverse incidenten voorgedaan. Op 12 november 2013 heeft er korte tijd een brand gewoed na een explosie bij Rendac. Door de explosie in een afzuigkanaal kon er brand ontstaan, maar door het uitzetten van de afzuiginstallatie kon voorkomen worden dat het vuur zich verder uit kon breiden. De grote roldeuren die naar buiten werden geblazen gaven maar al te goed weer wat de impact kan zijn van een dergelijke explosie.

Op 1 april 2014 vond er een incident plaats bij Ecoson. Door voorbereidingen op basis van aannames en werken met in bedrijf zijnde installaties. Het verantwoordelijke bedrijf had geen goed beeld op de processen in in werking waren. Door een te hoge druk schoot het dak van een navergister eraf, waardoor ruim 36 ton aan biogas is ontsnapt. De Onderzoeksraad  Voor Veiligheid (OVV) stelde een kritisch rapport op naar aanleiding van het incident.

Op 15 mei 2015 vond er een gasbrand plaats op het buitenterrein van Ecoson. Vanwege de hoge vuurbelasting en nabij gelegen gastank was het prioriteit om de gastank koel te houden. De brand kon snel onder controle worden gebracht door de gaskraan dicht te draaien.

Op 7 november 2015 vond er opnieuw een incident plaats bij Ecoson, waarbij het dak van een navergister het begaf. Hierbij is een onbekende hoeveelheid gas ontsnapt. Het incident was precies hetzelfde als het incident dat plaatsvond op 1 april 2014. Het onderzoeksrapport naar aanleiding van het incident van 1 april 2014 was nog geen dag oud, of het probleem herhaald zich. Het incident heeft plaatsgevonden ondanks maatregelen die zijn getroffen. Het onderzoek naar dit incident loopt nog.