Search
Close this search box.

Waterbodem Sonse heideloop komende weken gebaggerd

oud meer sonse heideloop Sonse Heide
Foto: Ons Son en Breugel

Tussen 18 september en 1 oktober start Waterschap De Dommel met het baggeren van de waterbodem van de Sonse heideloop.

De werkzaamheden duren 1 tot 2 weken. De aannemer zorgt voor een veilige omgeving voor haar medewerkers én passanten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het traject is circa 400 meter lang en loopt van de Bestseweg langs het nieuwe scoutinggebouw van Dutmella naar de duiker aan het Dutmellapad. Over dit traject wordt het slib op de waterbodem in zijn geheel verwijderd.

Aanleiding

Het verwijderen van de waterbodem is één van de maatregelen die zijn overeengekomen in het kader van de verbetering van de waterkwaliteit van de Sonse heideloop. Aanleiding hiervoor zijn de geuite zorgen over de kwaliteit van het water van de Sonse heideloop. Uit een onderzoek eerder dit jaar bleek dat er hoge concentraties van moerasgas (H2S) in het slib aanwezig waren. Inmiddels zijn er waarschuwingsborden geplaatst om passanten te wijzen op de risico’s van spelen of zwemmen in het water.

Vervolgtraject

De gemeente Son en Breugel en Waterschap De Dommel hebben de GGD om aanvullend advies gevraagd over de gezondheidsaspecten van de Sonse heideloop. Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd in samenspraak met de arbodeskundige van het Waterschap. Het advies over het aanvullend onderzoek wordt binnenkort, maar na de werkzaamheden, verwacht.

Eveneens vinden er op dit moment gesprekken plaats met Waterschap, Rijkswaterstaat en Rendac over een structurele oplossing om de waterkwaliteit van de Sonse heideloop op langere termijn te verbeteren.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play