Zoek
Sluit dit zoekvak.

Waterschap: geen verhoogd gezondheidsrisico Sonse Heideloop

oud meer sonse heideloop Sonse Heide
Foto: Ons Son en Breugel

Uit onderzoek van Waterschap de Dommel blijkt dat er geen verhoogd gezondheidsrisico is in de Sonse Heideloop door moerasgas en legionella.

Waterschap de Dommel en Rendac hebben maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop te verbeteren. Uit recent onderzoek van het waterschap blijkt dat de waterkwaliteit dusdanig is verbeterd dat er geen verhoogd gezondheidsrisico meer is. “Recente onderzoeken hebben aangegeven dat er geen extra verhoogde gezondheidsrisico’s zijn.”

De Sonse Heideloop bestaat hoofdzakelijk uit regenwater, lozingswater van Rendac en afwatering van het Wilhelminakanaal. In het najaar van 2017 werd een verhoogde concentratie moerasgas (H2S) aangetroffen in het beekje dat onder andere langs het Oud Meer en de blokhut van Dutmella loopt. Door de bodem te baggeren heeft het waterschap de waterkwaliteit verbeterd. Het waterschap blijft jaarlijks de kwaliteit controleren.

Ook Rendac is bezig met verbeteringen. Naar verwachting zal in 2019 begonnen worden met het dalen van de lozingstemperatuur van het water in de waterloop. Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijke legionellabesmetting van het lozingswater nadat een besmetting bij het bedrijf werd geconstateerd, maar volgens het waterschap is er geen verhoogd risico op besmetting.