Weer twee nieuwe burgerraadsleden geïnstalleerd

De gemeenteraad in de raadzaal tijdens de discussie over het natuur- en bosbeheer
Foto: Ons Son en Breugel

Voor U heeft twee nieuwe burgerraadsleden toegevoegd om hen bij te staan bij discussies die gevoerd worden tijdens politieke avonden: Susan Jacobs en Ton Nagtzaam.

De gemeenteraad bestaat uit zeventien personen. Maar alle vergaderingen bijwonen of dossier bij deze zeventien personen onderbrengen is voor sommige fracties niet te doen. Daarom kunnen de politieke partijen burgerleden aandragen om mee te praten tijdens politieke avonden.

Recentelijk waren Rob Dijkstra (VVD), Jurgen Feuerriegel (D66), Flip Verhagen (D66) en Willie Horden (Dorpsvisie) al toegevoegd aan het team van burgerleden van de gemeenteraad. Nu voegt Voor U daar twee nieuwe namen aan toe: Susan Jacobs en Ton Nagtzaam. Zij werden digitaal geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 25 november.

Normaliter worden burgerleden beëdigt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode. 29 september besloten de politieke partijen om, bij wijze van proef, gedurende de resterende periode van deze raadsperiode maximaal twee personen per fractie te benoemen die niet op de kandidatenlijst van de laatste gemeenteraadsverkiezing hebben gestaan.

Post article

Post article