Wie wil het onderhoud van beplanting op rotondes op zich nemen?

Rotondekunst de Schemerlamp van Annelies Schoth en Anne Huddleston Slater
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het onderhoud van de beplanting op rotondes laat soms te wensen over, maar met adoptie hoopt de gemeente de kleur weer terug te krijgen. Een eerste ronde heeft bij betrokken ondernemers echter nog geen succes opgeleverd.

De zeven rotondes in Son en Breugel liggen er soms verwilderd bij. Het onderhoud van de beplanting op de rotondes laat soms te wensen over. Door middel van adoptie hoopt de gemeente het onderhoud te verbeteren en gratis te laten doen. Een bedrijf mag de rotonde dan bijhouden en als tegenprestatie een bordje plaatsen voor reclame.

In eerste instantie is het Stakenburgfonds op zoek gegaan naar gegadigde partijen. Diverse partijen hebben meegeholpen aan het plaatsen van rotondekunst op drie van de zeven rotondes. Hen is voorgelegd om met voorrang een rotonde te adopteren. De gemeente gaat nu op zoek naar bedrijven die het onderhoud gratis op zich willen nemen. Hoveniers, groenvoorzieners en boomkwekers uit Son en Breugel worden benaderd. De gemeente stelt wel strenge eisen aan deelname. Zo mag beplanting bijvoorbeeld niet te hoog worden.

Deze maand zal de gemeente de ondernemers benaderen. Mocht het de gemeente niet lukken om tot adoptie van de rotondes te komen, zal het onderhoud zelf door de gemeente gedaan gaan worden. In het voorjaar van 2020 moet hier de eerste tekenen van te zien zijn.

Post article

Post article