Zes partijen gaan ‘samen werken aan duurzaam Ekkersrijt’

De zes ondertekenaars van de intentieverklaring 'samen werken aan duurzaam Ekkersrijt'
Foto: Ons Son en Breugel

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Op 20 maart 2023 tekenden Gemeente Son en Breugel, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Van der Loo Retail & Vastgoed en Prodrive Technologies de intentieverklaring voor de verduurzaming van Ekkersrijt. De aanpak is onderdeel van de  ‘Grote Oogst’, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls geeft aan het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Samen met de Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt en enkele bedrijven hebben we een plan van aanpak gemaakt, om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te realiseren. De aanpak is zowel thema- als gebiedsgericht. De vier hoofdthema’s zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstofreductie.

Gemeente Son en Breugel kiest er bewust voor om deze thema’s te koppelen aan de bredere (gebiedsgerichte) ontwikkelingen op Ekkersrijt, zoals mobiliteit en beleving van het gebied. Daarbij zoeken ze ook aansluiting bij de al lopende gebiedsontwikkelingen op bijvoorbeeld het Sciencepark en de Meubelboulevard. De komende jaren gaan we onder andere aan de slag met:

  • Elektriciteitsaanpak als de motor van de verduurzaming, inclusief aanpak voor netcongestie;
  • Verbrede aanpak van de groenstructuur op Ekkersrijt;
  • Verdiepend inzicht in het watersysteem op Ekkersrijt-West;
  • Verbreden en versterken van de inrichting van de Ecologische Verbindingszone op Ekkersrijt-West;
  • Klimaatbestendige inrichting van de Meubelboulevard.

Samen werken aan de toekomst van Ekkersrijt

De bedrijven op Ekkersrijt zorgen samen voor veel werkgelegenheid. Om dit te behouden en zelfs te laten groeien, is het van belang dat we samen met ondernemers werken aan een bedrijventerrein dat aantrekkelijk blijft voor bedrijven en (toekomstige) werknemers.

Voor de toekomstbestendigheid van Ekkersrijt is verduurzaming van het bedrijventerrein als geheel en van de bedrijfslocaties noodzakelijk. De aanpak gaat er vanuit dat in de komende periode meer bedrijven zich willen gaan aansluiten bij de (deel)projecten.

Project Grote Oogst

Met het project ‘Grote Oogst’ wil provincie Noord-Brabant 13 grote bedrijventerreinen sneller verduurzamen. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema’s. Zo vangen groene daken niet alleen water op, ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter. En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en CO2- en stikstofuitstoot voorkomen, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op Project Grote Oogst – Grote Oogst (brabant.nl)

Post article

Post article