Zonhove past bouwplannen aan door hoge bouwkosten

Impressie van een boswoning op Zonhove
Foto: Karres en Brands

Door de hoge kosten in de bouw gooit SWZ het roer om: de nieuwe woningen op Zonhove krijgen prioriteit. Andere plannen voor ondersteunende gebouwen op het terrein worden opnieuw bekeken.

De bouw gaat gebukt onder sterk stijgende prijzen. Dit heeft grote gevolgen voor Zonhove, dat bezig is om de hele wijk opnieuw vorm te geven. Met nieuwe woningen en gebouwen voor dagbesteding, behandeling, vrije tijd, kantoren en ondersteunende diensten wil Zonhove bouwen aan de toekomst.

Dat zal anders gaan dan gedacht. “Door de huidige economische omstandigheden is het financieel niet meer verantwoord om op dit moment alle gepresenteerde nieuwbouwplannen uit te voeren, ondanks onze inspanningen om de nieuwbouwkosten te reduceren,” zegt SWZ in een bouwupdate.

Andere nieuwbouwontwerpen

Er gaat eerst gebouwd worden aan de woningen van de bewoners van Zonhove. “We gaan zeker wel bouwen en dat willen we zo snel mogelijk gaan doen. We gaan starten met het realiseren van mooie woningen voor onze cliënten op Zonhove, waar ook onze zorgmedewerkers op een prettige manier kunnen werken.”

De volgorde van bouwen verandert en de plannen worden stevig tegen het licht gehouden. Maar dat gaat tijd kosten. “Het gaat helaas niet lukken om in de huidige omstandigheden op korte termijn de andere nieuwbouwontwerpen te realiseren, zoals bijvoorbeeld een nieuw behandel- of activiteitencentrum. We gaan uiteraard alternatieven bedenken om ons aanbod van dagbestedingsactiviteiten en behandeling onverminderd doorgang te laten vinden.”

Zonhove niet de enige

De gemeente Son en Breugel heeft de plannen voor nieuwbouw van BuitensteBinnen en de verbouw van de Bloktempel en de Ruimte ook al aan moeten passen. Er was voor beide projecten meer krediet nodig. De gemeenteraad praat donderdag 20 oktober over het voorstel.

Post article

Post article