Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zwembad krijgt tijdelijk subsidie zonder OZB verhoging

Zwembad krijgt tijdelijk subsidie zonder OZB verhoging
Foto: Pixabay CC0

Met een greep uit de reserves kan het zwembad van Thermae Son dit jaar en volgend jaar open blijven.

Het zwembad kan dit jaar en in 2018 haar kopje boven water houden, nu er een raadsmeerderheid heeft gekozen voor een tijdelijke subsidie aan Thermae Son voor het exploiteren van het zwembad. De tijdelijke en eenmalige subsidie geeft de uitbater en de gemeente meer tijd om zich te krijgen in de financiële huishouding en een permanente oplossing.

De subsidie van 60.000 euro voor 2017 en 120.000 euro voor 2018 zal worden bekostigd door een greep te doen uit de reserves van de gemeente. Daar waar Dorpsbelang en PvdA/GroenLinks eerst nog heel stellig waren dat hiervoor de OZB verhoogd zou moeten worden, werd hier gisteravond met geen woord over gesproken. Dit mede door het feit dat de partijen willen benadrukken dat het gaat om een tijdelijke subsidie.

Dorpsbelang bleef tot het laatste moment verdeeld over de kwestie. Eef van Turnhout was bang dat het subsidiëren van het commerciële zwembad een vorm van staatssteun is, waarbij de regels strak zijn. Voor staatssteun is een plafon van 300.000 euro per drie jaar, wat samen met de korting op erfpacht van de parkeerplaats en stukken bos van Thermae Son er voor zorgt dat er voor 2019 bijna niks overblijft mocht de subsidie nodig blijven.

Hoewel de subsidie nu goedgekeurd is, blijven de afspraken tussen de gemeente en exploitant nog vaag. Binnenkort zal de commissie burgerzaken zich kunnen buigen over de voorwaardes van de steun.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play