Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 50

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 50 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
16 december17:00 uurOntsteking kerstboomOpenbaarRaadhuisplein
17 december17:00 uurLampionnenoptocht en opening Kerststal in hertenkampOpenbaarSt. Genovevakerk
19 december15:30 uur – 16:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
22 december20:00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Vacature Senior Wijkbeheer

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie Senior Wijkbeheer (integraal beheer openbare ruimte, 36 uur per week).

Meer informatie over deze vacature vindt u in Weekblad Forum. Of kijk op de pagina Bestuur en Organisatie, Vacatures op onze website. Er kan tot uiterlijk 22 december 2016 gereageerd worden op deze vacature.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 22 december 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging nieuw raadslid
 • Subsidiebeleidsplan 2017
 • Tijdelijke Vangnetregeling2016 Participatiewet
 • Verlenging mandaat college m.b.t. uitgaven Sonniuspark en voortgangsrapportage Sonniuspark
 • Integriteit en kandidaat-raadsleden en –wethouders
 • Tweede bestuursrapportage 2016
 • Accountantscontrole 2016
 • Initiatiefvoorstel “Kaders verkoop reststroken Harde Ven” van de fracties DorpsVISIE, VVD en CDA
 • Actualisatie kaders en vervolg programma Breugel Bruist!
 • Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel
 • Eigen bijdrage Wmo
 • Nota Grondbeleid 2017 – 2020
 • Benoeming (plv.) leden raadscommissies

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Opening Kerststal met lampionnenoptocht

Op zaterdagavond 17 december aanstaande opent wethouder Kees Vortman de Kerststal in het hertenkamp aan de Dommelpas in Son en Breugel.

Volgens een inmiddels vaste traditie gaat een stemmige lampionnenoptocht aan deze opening vooraf. Deelnemers voor de optocht kunnen verzamelen vanaf 16.45 uur op kerkplein St. Genovevakerk in Breugel. Iedereen dient wel zelf een lampion mee te brengen.

De optocht start stipt om 17.00 uur, waardoor de aankomst bij de Kerststal in het hertenkamp om 17.15 uur zal zijn. Daar wacht voor iedereen een beker warme chocolademelk.

De Kerststal in het hertenkamp is te bezoeken vanaf zondag 18 december 2016 t/m 6 januari 2017, dagelijks van 10.00 – 18.00 uur. De Kerststal in Son en Breugel wordt altijd goed bezocht, ook door kijkers van buiten de gemeente. Dat komt onder andere omdat de stal in de kerststallenroute van de VVV staat.

ln verband met de recente uitbraak van vogelgriep heeft de beheerder van het Hertenkamp, Cor Essens, contact gehad met de dierenarts. Vooralsnog ziet de dierenarts geen reden de activiteiten niet door te laten gaan. Het pluimvee is vanaf de uitbraak afgeschermd en bezoekers van de kerststal zullen niet in contact komen met deze dieren. Voor de overige bewoners van het Hertenkamp is de vogelgriep niet besmettelijk. Uiteraard zal de beheerder blijven bekijken of opening van de kerststal verantwoord is.

 

Betalen per pin, ja graag!

Op dit moment betaalt een groot deel van onze klanten al met pin bij het aanvragen van hun product. Pinnen maakt betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger. Dit laatste geldt voor u én voor onze baliemedewerkers.

Deze manier van betalen heeft dus onze voorkeur. Bent u niet in het bezit van een pinpas of wilt u om een andere reden liever contant betalen, dan blijft contante betaling natuurlijk altijd mogelijk.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 19 december 2016 is er een vergadering van de monumentencommissie.

Vanaf 19 december 2016 is de vergaderstructuur formeel veranderd in een niet-openbaar en openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte (en dus toegankelijk voor belangstellenden) is van 15.30 – 16.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Son en Breugel. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Meer laadpalen helpen elektrisch rijden een stap vooruit

Het elektrisch rijden krijgt volgend jaar een nieuwe impuls door het drastisch uitbreiden van het laadpalennetwerk in onze regio. De gemeenten en de provincies Noord Brabant en Limburg pakken het meteen groot aan via een gezamenlijke concessie voor deze uitbreiding in beide provincies.

Begin 2017 maakt de provincie de concessiehouder bekend, die in Noord Brabant, en dus ook in de gemeente Son en Breugel, laadpalen voor elektrische auto’s plaatst. Deze opdracht wordt voor Noord-Brabant en Limburg gezamenlijk en openbaar aanbesteed. Na ondertekening van het contract met de concessiehouder kan de concessiehouder meteen aan de slag met het plaatsen van nieuwe laadpalen op strategische plaatsen in het openbare gebied.

Bezitters van een elektrische auto kunnen vanaf 4 januari 2017 rechtstreeks bij de nieuwe concessiehouder een laadpaal in het publieke domein aanvragen. Daarover volgt nog nadere informatie hoe u dat kunt doen. De concessiehouder beoordeelt straks in overleg met de gemeente de definitieve locatie(s) op basis van binnengekomen aanvragen. De gemeente draagt zelf ook strategische locaties aan.

Nadere informatie over het project Slim Laden, de Brabantse aanpak kan worden verkregen bij de heer J.F.C. van den Braak van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer (tel. 0499 –
491 491; e-mail: j.vandenbraak@sonenbreugel.nl).

 

Dóórpakken in het sociale domein

Afgelopen woensdag was de 3e mini-conferentie over het Sociaal Domein, georganiseerd door de ‘W’s’, de DÓÓRPAKKERS op de terreinen Welzijn, Wonen en Werken. De voortgang van de uitvoering wordt door vrijwilligers, veldwerkers, ambtenaren en politici samen besproken.

In de Bongerd plaatsen 60 mensen hun namen op de lijst en er waren zelfs nog méér mensen. Wethouder Visser spreekt van een zaal vol krachtige mensen die met elkaar massa kunnen maken. De wethouder is portefeuillehouder voor welzijn en wonen en volgt de beweging naar transformatie al jaren.

Wethouder Vortman is er ook. Hij vertelt dat hij op zijn eerste werkdag als wethouder het ideeënboekje van de DÓÓRPAKKERS onder zijn neus kreeg en dat hij meteen de vertaalslag naar beleid heeft gemaakt. Als wethouder participatie richt hij zich vooral op de derde W, die van Werken.

Beide gemeentebestuurders spreken lovende woorden over de geestdrift waarmee de acties in 2015 en 2016 zijn ingezet. De wethouders tonen zich sparring-partners van de DÓÓRPAKKERS: “Hou vast, ben resultaatgericht, straal uit, vier samen de successen!” vuren de wethouders hen aan.

Kanteling begint vorm te krijgen

De transformatie van gemeente naar gemeenschap is sinds 2015 op gang gebracht en staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar de participatie-samenleving krijgt al duidelijk vorm in Son en Breugel. Er wordt daadwerkelijk gekanteld, en daarmee lopen de trekkers mee in de voorhoede in Nederland.

Bijzonder is ook dat de jeugd erbij betrokken raakt. Er is een Jeugdgemeenteraad, een jongerenpagina in Forum, een Knooppunt Jongeren op Facebook en een Jongerenplein op “Son en Breugel Verbindt”. Jongeren hebben de toekomst en onze gemeenschap is op weg naar een nieuwe wereld. Een toekomst waarin nieuwe behoeften op een nieuwe manier zullen worden ingevuld.

Onderlinge verbinding

Er is veel doe- en denkkracht merkbaar en voelbaar in het dorp, daar wordt in brede kring over gepraat en geschreven. In 2017 zal het ongetwijfeld nog gezonder, fijner en beter wonen en werken worden in Son en Breugel.

Ook de DÓÓRPAKKERS zelf stralen energie uit. Ze spreken de zaal toe, vertellen over hun resultaten, danken hun achterban voor de ondersteuning en raadplegen de bezoekers van hun drie werksessies. Vooral de onderlinge verbinding tussen de drie “W’s” vinden wethouders en DÓÓRPAKKERS eensgezind van het grootste belang, de interactie tussen de drie terreinen is onbetwist topprioriteit.

Met de input die ze deze avond hebben gekregen zijn ze samen zéker in staat om een agenda voor 2017 op te stellen.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 19 t/m 23 december 2016

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

deafvalapp-button-1Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

Inhaaldag 2e Kerstdag

Er is binnenkort één feestdag die in het ophaalschema valt: Tweede Kerstdag op maandag 26 december 2016. De routes GFT en PMD van die dag worden beide voorafgaand op zaterdag 24 december 2016 ingehaald.

Kerstboominzameling
De kerstbomen worden op zaterdag 7 januari 2017 vanaf 7.30 uur in het hele dorp aan huis opgehaald. U kunt uw kerstboom de voorgaande avond vanaf 20.00 uur aan straat zetten.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 03 december 2016 – Reelaan 1, 5691 EV – slopen bestaande serre en schuur (SLOPEN)
 • 05 december 2016 – Ekkersrijt 2060a, 5692 BA – aanbrengen reclames (BOUWEN)
 • 05 december 2016 – Ekkersrijt 2033, 5692 BB – realiseren leslokaal (BOUWEN)
 • 05 december 2016 – Daslaan 3, 5691 EZ – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 05 december 2016 – Kanaalstraat 2, 5691 NC – slopen loods (SLOPEN)
 • 05 december 2016 – Kanaalstraat 2, 5691 NC – bouwen loods (BOUWEN)
 • 06 december 2016 – Vestapad 10, 5694 WH – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 07 december 2016 – Marterlaan 8, 5691 EW – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 01 december 2016 – Baronielaan 2, 5691 LG – plaatsen hekwerk (BOUWEN)
 • 01 december 2016 – Scheldelaan 13, 5691 HP – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 05 december 2016 – Bijenlaan 20, 5692 VC – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 07 december 2016 – Bijenlaan 50, 5692 VC – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 08 december 2016 – Vestapad 10, 5694 WH – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Publicatie mandatenlijst

Op 29 november 2016 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de geactualiseerde mandatenlijst vastgesteld. Als u de mandatenlijst wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met dhr. R. Spapens via 0499 491 – 491 of per email op r.spapens@sonenbreugel.nl.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19” (bestuurlijke lus)

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 17 november 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19” opnieuw en gewijzigd vastgesteld. (idn: NL.IMRO.0848.BP815BUITENGEBIED-VA02). Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 20 juli 2016 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 3 september 2015 van genoemd bestemmingsplan. In deze uitspraak heeft de gemeenteraad de opdracht gekregen het bestemmingsplan te wijzigen. Daarbij heeft de Raad van State bepaald dat bij de voorbereiding van het nieuwe besluit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet hoeft te worden toegepast.

De volgende onderdelen van het bestemmingsplan zijn gewijzigd:

 1. In Bijlage 3 van de toelichting is een akoestisch onderzoek opgenomen, waarbij onderzocht is wat de geluidemissie is van het bedrijf gelegen aan de Brouwerskampweg 19. Gemotiveerd is daarbij dat na het treffen van maatregelen aan de geluidbronnen van het bedrijf ter plaatse van de woning Brouwerskampweg 21 een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
 2. Planregel 3.4.3 is toegevoegd met een voorwaardelijke verplichting, waarbij is bepaald dat voorzien dient te worden een goede landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het bedrijf met een bedrijfsgebouw. Hierbij is de plicht opgelegd dat deze landschappelijke inpassing in stand wordt gehouden.

Het gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 15 december 2016 gedurende zes weken tot en met 25 januari 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 3 september 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroep betrekking heeft op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

 

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan ”Buitengebied, Brouwerskampweg 19 “

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het “ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Buitengebied, Brouwerskampweg 19”.

Om de uitbreiding van viskwekerij Foolen, Brouwerskampweg 19 mogelijk te maken, dienen ten behoeve van het gewijzigde bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19” hogere grenswaarden voor geluid afkomstig van het bedrijf vastgesteld te worden.

U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een zienswijze kan ook ruimschoots voor het einde van de termijn ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Dat kan bij de heer H. van der Wal van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499 – 491 552).

 

Omgevingsvergunning milieuneutraal wijzigen BP Sonse Heide

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan BP Sonse Heide een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting, Rijksweg A50 1 te Son en Breugel. Het besluit ligt van 13 december 2016 gedurende 6 weken t/m 23 januari 2017 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kan t/m 23 januari 2017 door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.
Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ‘s- Hertogenbosch.Lees meer bekendmakingen van de gemeente