Beoogde coalitie in de bres voor kringloopwinkel Son

Beoogde coalitie in de bres voor kringloopwinkel Son
Foto: Ons Son en Breugel

Met een beetje creatief denken en (pro)actief zoeken gaat de gemeente aan de slag om de kringloopwinkel een nieuw onderkomen te geven.

Op 10 juli 2017 verzegelde de commissie grondgebiedzaken het lot van de kringloopwinkel op de hoek Wilhelminalaan-Nieuwstraat, door het bestemmingsplan voor nieuwbouw op deze locatie vast te stellen. Geen rekening houdend met de onderneming, die nu een ander onderkomen moet vinden. Nu de sluiting van de locatie steeds dichterbij komt, schieten Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en CDA alsnog te hulp.

In de media heeft de eigenaar van de kringloopwinkel, Joost Franken, zich kritisch uitgelaten over de gemeente. De gemeente zou niet meewerken of meedenken om een nieuw onderkomen te vinden. Volgens wethouder Eef van Turnhout zou er wel contact zijn geweest tussen de kringloop en de gemeente op ambtelijk niveau. Van een officieel verzoek zou geen sprake zijn. De gemeente erkent de positie die de winkel heeft in de samenleving voor de circulaire economie en als sociaal-maatschappelijke werkplaats.

“Zoek naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden.”

Maar het betreft hier volgens wethouder van Turnhout wel een commerciële onderneming. De potentiële verhuurder en prijs zouden struikelblokken zijn geweest voor de ondernemer om een nieuwe locatie te vinden. Een winkel in het centrum met opslag op Ekkersrijt Oost wordt aangedragen als mogelijke oplossing voor het probleem. Huidige regelgeving en regionale afspraken maken het niet mogelijk om een winkel te openen op Ekkersrijt Oost.

Met een motie hebben de beoogde coalitiepartijen het huidige college opgeroepen om alle zeilen bij te zetten om de kringloopwinkel te behouden. Jelle de Jong van Dorpsvisie riep op om creatief en (pro)actief op zoek te gaan naar een oplossing. Joris van Dam van PvdA/GroenLinks sloot zich daar helemaal bij aan. “Zoek naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden.”

Post article

Post article