Binnen en buiten de raadzaal discussies over natuur- en bosbeheer

De gemeenteraad in de raadzaal tijdens de discussie over het natuur- en bosbeheer
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Verrassend is het niet: de tweede poging om een motie voor een adempauze en een second opinion bij het natuur- en bosbeheer door de gemeenteraad te krijgen kreeg geen meerderheid.

PvdA/GroenLinks fractieleider Joris van Dam mocht de discussie bij de raadsvergadering van donderdag 21 oktober aftrappen. Als een ware bosbouwkundige onderbouwde hij in een tien minuten durend betoog al zijn beweegredenen om vooral door te gaan met het huidige plan. Tien minuten waren eigenlijk te kort en Van Dam was genoodzaakt zijn betoog in te korten. Maar hij was duidelijk gefrustreerd weer te moeten praten over een beslissing die al lang en breed door een meerderheid van de raad goed was gekeurd. Zo hebben we Van Dam lange tijd niet meer gezien.

Oppositiepartijen VVD, Voor U en Dorpsbelang, die gezamenlijk de tweede motie indienden, wilden niks inbrengen tegen de inhoudelijke argumenten van Van Dam. Het ging de oppositie over de totstandkoming van de beslissing en het gebrek aan burgerparticipatie, dat de voorstanders van het natuur- en bosbeheerplan betwisten. Gesterkt door de volle publieke tribune, maar inhoudelijk zwak moesten de oppositiepartijen het afleggen tegen de voorbereiding van de PvdA/GroenLinks voorman.

Geen steun van het CDA

In een bizarre wending trok het voltallige CDA echter haar handen van de motie. Dat terwijl de hoop min of meer gevestigd was op de partij om een meerderheid te vinden voor de motie. Intern was er veel discussie, wat bij de eerste keer dat de motie werd voorgelegd ervoor zorgde dat alleen fractieleider Camille Limpens voor de motie stemde. Maar nu, de tweede keer, stemde hij tegen. Dit omdat de partij een verantwoordelijkheid voelde voor betrouwbaar bestuur.

Op zich niet bizar, maar wel als de partij vlak voor de raadsvergadering een eigen motie indiende voor een verbeterd beheersplan maar vlug weer introk (hier terug te lezen). Tot grote verbazing van de oppositie, die niet begreep wat hier gaande was. Eerst steun van ten minste één van de CDA leden en een eigen motie voor verbetering, nu de deur weer op slot doen.

Grimmige sfeer

Nadat burgemeester Hans Gaillard de stemmen had geteld en de motie verworpen had, werd een schorsing ingelast om de publieke tribune de kans te geven met vervlogen hoop huiswaarts te kunnen laten gaan. Daar ging het fout. Leden van de coalitie die wat drinken gingen halen en het gesprek aan wilden gaan met de inwoners, werden verbaal belaagd.

Het publiek had geen boodschap aan inhoudelijke argumenten en de uitgestoken hand. Zij voelden zich verraden en richtte hun woede daarbij vooral op Remco Heeren van Dorpsvisie, die graag de argumenten van het publiek aan wilde horen. Maar met harde woorden als “leugenaar” van een enkeling werd de sfeer grimmiger en grimmiger rondom Heeren, waardoor de opluchting voelbaar was bij het hervatten van de raadsvergadering.

In de raadzaal ging de discussie nog even door. Toen Heeren zijn verbazing over de sfeer en gang van zaken kenbaar maakte, relativeerde Elly Brocken (Dorpsbelang) het gevoel van de mensen. Dat zij zich niet gehoord voelden in hun angst wat het natuur- en bosbeheer in Son en Breugel zal betekenen voor de toekomst. Volgens Brocken heeft de partij geleerd van de discussie omtrent het dorpshuis waar door hen onvoldoende rekening is gehouden met de mening van de inwoners, een les die Dorpsvisie nu lijkt te leren.

Zelf de discussie terugkijken over het natuur- en bosbeheer? Kijk dan op de website van de gemeente Son en Breugel.

Post article

Post article