Wethouder van Liempd ontvangt petitie voor second opinion bosbeheer

Yolanda Warmoeskerken overhandigt haar petitie aan wethouder Paul van Liempd
Foto: Ons Son en Breugel

Vol goede moed overhandigde Yolanda Warmoeskerken de petitie voor een second opinion voor het natuur- en bosbeheer aan wethouder Paul van Liempd.

Meer dan zevenhonderd digitale handtekeningen verzamelde Yolanda Warmoeskerken. Yolanda strijdt met haar petitie voor een second opinion voor het bos- en natuurbeheerplan van Bosgroep Zuid Nederland. Het plan voorziet in natuurherstel, maar daar moet de komende tien jaar wel 15.000 kuub hout voor verdwijnen uit de bossen.

Vandaag stond Yolanda samen met enkele medestrijders en de raadsleden Marianne van der Putte (Voor U), Elly Brocken (Dorpsbelang) en Marco Pulles (VVD) op de stoep van de gemeente op de petitie te overhandigen. Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) begeleidde de groep richting de raadzaal om de handtekeningen in ontvangst te nemen.

“Bos weerbaarder maken”

“U zegt dat de natuur ziek is en daarom geholpen moet worden,” zei Yolanda bij de overhandiging in een emotioneel betoog. “U bent geen expert, net zo min als ik. Dit is een bewering van Bosgroep Zuid Nederland. Het is ook hun bewering dat zieke natuur geholpen moet worden door ons mensen. Deze diagnose levert hen heel veel werk op. Dit is hetzelfde als zonder onderzoek tegen ieder mens zeggen dat hij of zij ernstig ziek is, zodat alle mensen in de gezondheidszorg aan het werk gehouden kunnen worden.”

Wethouder van Liempd was zichtbaar aangeslagen. “Ik ben er van overtuigt dat niets doen in deze fase ervoor zorgt dat er over 20, 30 jaar geen bos meer is met de rijkdom van flora en fauna zoals we die op dit moment kennen. Als je kijkt naar de staat van de bodem, vooral door hele erge verzuring van de bodem door stikstof, gaan bomen kapot. Dan is het op een gegeven moment de keuze: of om niets te doen, of om het bos door experts weerbaar te maken.”

Tweede motie

Ondertussen zit de lokale politiek niet stil. Na een eerder verworpen motie voor een second opinion van de VVD is er nu een tweede motie, in ieder geval gesteund door Dorpsbelang en Voor U. Dit terwijl Dorpsbelang eerder nog tegen de motie was. “Wij hebben diezelfde situatie meegemaakt met het dorpshuis,” zei Elly Brocken. “Wij hebben daarom intern een flinke discussie intern gehad. Wat zou er op tegen zijn om een technisch besluit te nemen om met elkaar een periode af te spreken om tegemoet te komen aan al die mensen?”

Naar verwachting zal de nieuwe motie voor een adempauze en second opinion voor het bos- en natuurbeheerplan op 21 oktober in de gemeenteraad behandeld worden. Of deze tweede motie het haalt is de vraag, gezien met de steun van Dorpsbelang er nog altijd geen meerderheid is voor de wens van de ruim zevenhonderd ondertekenaars van de petitie.

Post article

Post article