Zoek
Sluit dit zoekvak.

College start voorbereiding draagvlakonderzoek ontwerp MFA

mfa
Foto: RAU

Het college van burgemeester en wethouders is de voorbereiding gestart van een draagvlakonderzoek naar het ontwerp van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie aan het Kerkplein.

Met het onderzoek geeft het college invulling aan een motie van de gemeenteraad van 22 juni, waarin het college wordt verzocht nog een keer actief het gesprek aan te gaan met onze inwoners over het voorliggende ontwerp voor de mfa en de resultaten te bespreken met de gemeenteraad.

Het voorgestelde onderzoek heeft een plan van aanpak dat bestaat uit twee delen: een drietal panelgesprekken en daarna, mede op basis van de input uit de panels, een kwantitatief onderzoek in de vorm van een representatieve enquête.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public (het voormalige TNS NIPO) en het plan van aanpak is ook in nauw overleg met dit bureau opgesteld. Het doel is om representativiteit en objectiviteit maximaal te waarborgen. Kantar Public heeft zich gespecialiseerd op het helpen van de publieke sector in het nemen van betere beslissingen, via het verstrekken van relevante inzichten over menselijke opinies, op basis van gedegen onderzoek.

Het plan van aanpak is geagendeerd voor de raadscommissie grondgebiedzaken van 29 augustus. In de gemeenteraadsvergadering van 30 augustus besluit de gemeenteraad over de voorgestelde aanpak. Vanaf aanstaande vrijdag is deze op de website van de gemeente te vinden.

Planning

De panelgesprekken vinden plaats van 4 tot en met 15 september. Het veldwerk van de enquête vindt plaats in de periode van 18 september tot en met 6 oktober. De onderzoeksresultaten worden in de raadscommissie grondgebiedzaken van 23 oktober besproken, waarna de gemeenteraad op 9 november besluit over het vervolg.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play