Commissie worstelt met hoge kosten voor nieuwe kunstgrasvelden SBC

Commissie worstelt met hoge kosten voor nieuwe kunstgrasvelden SBC
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De nieuwe infill-arme kunstgrasvelden voor voetbalvereniging SBC biedt vele voordelen, maar de hoge kosten zijn voor de commissie burgerzaken een bittere pil om te slikken.

Bijna een miljoen euro is er nodig om voetbalvereniging SBC te voorzien van drie nieuwe kunstgrasvelden. De zogenaamde infill-arme kunstgrasvelden moeten er voor gaan zorgen dat de duizend leden van SBC de komende tien jaar met veel plezier kunnen sporten. De nieuwe velden zorgen zelfs voor een hogere spelintensiteit, waardoor er meer speeltijd beschikbaar komt.

Maar 965.000 euro is heel veel geld, merkte de commissie burgerzaken op toen het onderwerp op de agenda kwam te staan. 685.000 euro was al opzij gelegd, maar door het kiezen van infill-arm kunstgras komt hier nog eens 300.000 euro bij. De gemeente draait op voor dit bedrag uit de gemeenschappelijke reserves, wat voor scheve gezichten kan zorgen bij andere verenigingen. “We willen wel proberen zo veel mogelijk verenigingen en clubs gelijkwaardig te behandelen,” zei Helga Helders van Dorpsvisie.

“Er komt nu ineens 300.000 euro bij, dan hebben we het nog niet eens gehad over de beregeningsinstallaties die nog eens 120.000 euro zijn,” zei Don Pasanea van de VVD. “Stopt het daarbij? Straks komt er nog eens 100.000 euro bij en dan praten we al over een half miljoen euro.” De 120.000 euro voor beregening van de velden, die nog bovenop de totale kosten komen, is een bittere pil om te slikken voor de partijen. De VVD ziet echter wel voordelen in het zo snel mogelijk laten aanleggen van de velden voor BTW-voordeel.

Eigen inbreng

SBC zou de pijn kunnen verzachten door zelf een bijdrage te leveren aan de financiering van de velden. Dit kan bijvoorbeeld door de baten van het verledden van de sportvelden terug te laten vloeien aan de gemeente. Ook zou er wellicht kritisch kunnen worden gekeken naar de kosten voor trainers en kantinepersoneel. En over tien jaar moeten de velden weer vervangen worden, maar de commissie burgerzaken staat niet te springen om dan opnieuw een dergelijk hoog bedrag uit te geven.

Wethouder John Frenken wil in gesprek met SBC om te kijken waar de mogelijkheden liggen voor financiering. Ook de toekomstige velden moeten gewaarborgd worden. “SBC staat er positief in om daar gezamenlijk in op te trekken.  We gaan ook zeker kijken of we de besparing op de energiekosten door middel van het verledden ten goede kunnen laten komen aan de gemeenschap. Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Daar gaan we de gesprekken mee aan, creatief naar kijken.”

Buurtbewoners

Niet alleen hoge kosten stonden ter discussie. Bewoners van de Walcherenlaan opperden de optie om de kunstgrasvelden te verhuizen naar de andere kant van het sportpark, langs de Bijenlaan. Er is overlast van de horeca, ballen die hard tegen hekken worden geschopt en aankomst en vertrek van de jeugd op het terrein. Ook jeugd dit niets te zoeken heeft op de velden zorgen voor overlast. Volgens Maarten van Beek van Dorpsbelang spelen deze klachten al jaren en wordt hier regelmatig controle en overleg over gevoerd.

De commissie stemde in met de financiering van de velden. De wethouder zal de aangehaalde punten door de commissieleden meenemen in de aanbesteding en gesprekken met SBC.

Post article

Post article