D66 en PvdA/GroenLinks zijn het zat en willen debat over HOP

Slagbomen bij de hoogspanningsmasten aan de Hoberglaan bij de homo-ontmoetingsplaats (HOP)
Foto: Ons Son en Breugel

Monique van Zwieten (D66) en Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) willen eindelijk eens antwoorden horen over de situatie rond de homo-ontmoetingsplaats (HOP) aan de Hoberglaan. “Er wordt een vies spelletje gespeeld door de gemeente.”

De homo-ontmoetingsplaats (HOP) houdt de gemoederen binnen en buiten het gemeentehuis al enige tijd bezig. De gemeente is volop bezig om het gebruik van de homo-ontmoetingsplaats te ontmoedigen. Onder het mom van vervuiling en signalen van prostitutie en drugsgebruik.

Stichting Platform Keelbos 2.0 maakt zich hard voor de homo-ontmoetingsplaats, maar lopen tegen de koppigheid van de gemeente Son en Breugel aan. Er was een gerechtelijke uitspraak nodig om de voet tussen de deur te krijgen. De afgelopen maanden is de stichting bezig documenten boven water te krijgen over de zaak en de HOP toegankelijk te houden.

Afspraken met stichting Platform Keelbos 2.0

In een gesprek op 16 februari 2021 tussen de gemeente, politie en de stichting zijn afspraken gemaakt, voor de gemeente een voorwaarde om de homo-ontmoetingsplaats weer te openen op de oorspronkelijke locatie. De gemeente zou een prullenbak plaatsen bij de ontmoetingsplaats en vrijwilligers van de stichting zouden de zakken aan de straat zetten om op halen. Vervuiling was volgens de gemeente immers de aanleiding om maatregelen te nemen.

De gemeente zou na het plaatsen van de prullenbak de inham bij de oorspronkelijke HOP, nu afgezet door slagbomen, weer openen. De prullenbakken zijn tot op heden niet geplaatst door de gemeente. Inmiddels is de ontmoetingsplaats organisch verplaatst, verder richting het kanaal.

Rijkswaterstaat

Wel maakte de gemeente ondertussen werk van een verkeersbesluit met als doel het parkeren rond de Hoberglaan moeilijker te maken. Op 20 januari 2021 (nog voor de toezegging van de gemeente) vroeg een ambtenaar van de gemeente Rijkswaterstaat om hulp. “Wij hebben geconstateerd dat er bij het zandpad langs de Kanaaldijk Noord bij de splitsing van de Kanaaldijk en de Hoberglaan een homo ontmoetingsplaats heeft gevormd. Dit zorgt voor overlast en wij zouden graag willen dat dit stopt. Kunt u ons daarbij helpen?”

Het verzoek van de ambtenaar aan Rijkswaterstaat schetst een ander beeld van het probleem. Niet de vervuiling of signalen van prostitutie en drugsgebruik zijn het probleem, maar de homo-ontmoetingsplaats. De communicatie met Rijkswaterstaat heeft de gemeente in de wob-verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur) van Ons Son en Breugel en stichting Platform Keelbos 2.0 nooit toegezonden.

Politie

Met spoed heeft de gemeente op 28 mei 2021 om advies gevraagd bij de politie voor het verkeersbesluit. Medewerkers van de politie werden tijdens hun vakantie zelfs gebeld om de zaak te bespoedigen. Desondanks denderde de gemeente door. “Er is kennelijk haast bij omdat er een rechtszaak is aangespannen tegen de gemeente,” onderschreef een medewerker van de politie.

De politie gaf hierbij aan dat de gemeente moest wachten met het (ver)plaatsen van de slagbomen langs de Hoberglaan, ondanks de haast. “Als deze situatie als verkeersbesluit wordt behandeld heeft de gemeente in deze niet juist gehandeld. De slagbomen hadden pas 6 zeken na afkondiging van het verkeersbesluit geplaatst mogen worden.” Het (zwartgelakte) advies is op 23 juni 2021 toegezonden aan de gemeente door een gemachtigd verkeersadviseur.

Debat

Monique van Zwieten (D66) en Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) zijn het zat. Samen hebben zij een interpellatiedebat aangevraagd, die naar alle waarschijnlijkheid 23 december 2021 zal worden gehouden. Van Zwieten had liever dat komende donderdag al gepraat zou worden over het onderwerp. “Maar de burgemeester is nu op de regeltjes gaan zitten”. Maar van Zwieten snapt ook dat er tijd nodig is om alles goed uit te zoeken.

De twee partijen vragen de gemeente hoe het nu precies zit. Een toegezegde vertrouwelijke RIB (Raadsinformatiebrief) is naar eigen zegge na bijna negen maanden nog altijd niet toegezonden aan de raadsleden. Ze willen alles boven tafel krijgen: onderzoeken, bewijsstukken, handhavingsrichtlijnen en de rol van het college en ambtenaren. Van Zwieten: “Het moet gewoon op tafel. Er wordt een vies spelletje gespeeld door de gemeente.”

Maar het belangrijkste vindt Monique van Zwieten dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat de situatie rond de HOP verbeterd wordt. Zonder verplaatsing van het probleem richting het Oud Meer en het behoud van anonimiteit van de bezoekers.

Post article

Post article

Deel dit nieuws

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter

Meer nieuws