Dit vindt Son en Breugel van de ontwerpen voor het dorpshuis

Ontwerp dorpshuis Inbo
Foto: Inbo
Nieuws

De afgelopen week heeft de enquête van Ons Son en Breugel over de ontwerpen voor het dorpshuis de gemoederen flink bezig gehouden. Wij namen de uitkomsten van de enquête door en telden de cijfer bij elkaar op. Dit is wat Son en Breugel vindt van de ontwerpen.

De toekomst van de Sint-Petrus’ Bandenkerk blijft ontwerp van gesprek in Son en Breugel. Dat blijkt wel aan de grote respons op de enquête over de vijf ontwerpen van het dorpshuis. Maar liefst 703 keer werd er deelgenomen aan de enquête. Daarvan werd 415 keer de enquête ook helemaal ingevuld, een vereiste voor het meenemen van hun mening in de statistieken. De cijfers geven een beeld van hoe de ontwerpen van het dorpshuis ontvangen worden.

Inwoners van Son en Breugel geven in de enquête een voorkeur aan het ontwerp van Inbo met een gemiddeld cijfer van 7,01. Als onderbouwing zeggen deelnemers dat het daklicht, de open pint en de warme uitstraling voor hen doorslaggevend was. De contouren van Son en Breugel tegen de gevel was een detail die erg in de smaak valt. “De inzending van INBO is veruit het mooiste, vooral de buitenkant.”

Ontwerp dorpshuis Inbo
Afbeelding: Inbo

Open karakter

Met een 6,55 als gemiddeld cijfer is De Twee Snoeken na achter Inbo geëindigd. “Ontwerp respecteert het gebouw, dit vind ik belangrijk” was de omschrijving van een deelnemer. De aandacht voor de achterzijde van het gebouw wordt gewaardeerd, evenals de aanblik van de oorspronkelijke kerk door het open ontwerp. Wel zijn er vraagtekens bij enkele deelnemers over de inpassing van sommige functies door het open karakter.

Ontwerp De Twee Snoeken
Afbeelding: De Twee Snoeken

Net achter De Twee Snoeken vinden we Zenzo met een 6,35 gemiddeld. Er werden opmerkingen gemaakt over het gesloten karakter en de grote (onnodige) uitbouw. Het groene karakter en de lichtinval wordt als pluspunten ervaren. “Mooi terras aan straatzijde, maar de aanbouw is niet zo een mooi aanzicht,” waarmee aan wordt gegeven dat de inclusiviteit van de omgeving gewaardeerd wordt, maar er geen vleugel van glas aan de zijkant bij hoeft voor sommige.

Ontwerp Zenzo
Afbeelding: Zenzo

Slechts 0,04 tussen twee ontwerpen

Met een 5,15 gemiddeld komt Ard de Vries op een vierde plaats. Deelnemers noemde het ontwerp gesloten, oubollig en te veel op de oude kerk lijkend. De manier waarop ontwerper de Vries om is gegaan met de ruimte werd goed ontvangen, evenals het idee om de wanden als boekenplank voor de bibliotheek te gebruiken. Al vonden sommige dat de aanwezigheid van de bibliotheek te overheersend was. “Te weinig transparantie door boekenwanden, lijkt weinig flexibel.”

Ontwerp Ard de Vries
Afbeelding: Ard de Vries

Vlak achter Ard de Vries eindigt Leermakers met 5,11 gemiddeld. “Het ontwerp van Leermakers oogt eenvoudig, maar heel functioneel. Voor het oog en gevoel een heel prettig ontwerp zowel binnen als buiten.” Voor mensen voelt het ontwerp te donker, provisorisch en weinig uitnodigend. Wel zijn mensen te spreken over de respectvolle wijze waarop het karakter van de voormalige kerk naar voren komt. Op het aanwezige terras zagen mensen zich al vertoeven.

Ontwerp Leermakers
Afbeelding: Leermakers

De resultaten van de enquête, inclusief de meningen, zijn doorgestuurd naar alle gemeenteraadsleden. De scores die zij geven zijn voor een groot deel bepalend voor de gunning van het project om de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk om te bouwen in een dorpshuis. Voor een groot deel, want het aanbestedingstraject is van meer afhankelijk dan alleen het ontwerp. Het kan dus zomaar zijn dat het gekozen ontwerp door de gemeenteraad niet het uiteindelijke resultaat zal worden.

Onregelmatigheden in de enquête

Helaas heeft de redactie diverse signalen ontvangen dat er pogingen zijn gedaan de enquête te manipuleren. Soms bewust, soms onbewust. De redactie was dan ook genoodzaakt om maatregelen te nemen in de resultaten om het ware beeld van de mening van Son en Breugel te laten zien. De enquête was openbaar voor iedereen, maar via de statistieken was het vrij eenvoudig om onregelmatigheden in de resultaten boven water te krijgen.

Zo werd via LinkedIn door een ontwerper opgeroepen om te stemmen voor hun ontwerp. In goed overleg is afgesproken de boodschap op LinkedIn aan te passen, zodat er gevraagd zou worden om een eerlijke mening op alle vijf de ontwerpen. Ook werd de enquête op het interne netwerk van een andere ontwerper gedeeld, waardoor er voor ons duidelijk zichtbaar was dat er maar liefst negentien keer vanaf hetzelfde (geanonimiseerde) adres een opvallend hoog cijfer werd gegeven aan hun ontwerp. Via WhatsApp werd een oproep verspreidt om het ontwerp van de keuze van de afzender een 10 te geven.

Ons Son en Breugel dankt iedereen voor hun deelname in de enquête. Enkele raadsleden zaten reikhalzend uit te kijken naar jullie mening ter bevestiging van hun mening of om een nog beter beeld te krijgen. Jullie stem was belangrijk.

Post article

Post article