Gemeente sluit ook laatste toegangsweg tot bos Hoberglaan af

Afgesloten parkeerplaats aan de homo-ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Recreëren in de bossen aan de Hoberglaan wordt een stuk moeilijker, nu ook de laatste parkeerplaats afgesloten gaat worden.

De gemeente publiceerde in de Staatscourant het verkeersbesluit om de geplaatste slagbomen langs de Hoberglaan de formaliseren. Dit doet de gemeente nadat Stichting Platform Keelbos 2.0 de gemeente succesvol voor de rechter daagde. Maar de gemeente gaat daarmee een stap verder dan zij oorspronkelijk van plan was. Het college gaat nu ook het laatste stuk parkeerplaats aan het einde van de Hoberglaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Gedeeltelijk zijn reeds feitelijke maatregelen getroffen om de toegangswegen af te sluiten door het verplaatsen van slagbomen aan de Hoberglaan. Het college wenst deze maatregelen middels dit verkeersbesluit te formaliseren. Tevens wordt een aanvullende maatregel getroffen om de toegang tot het bos te beperken door het plaatsen van een extra slagboom bij de inham ter hoogte van de Kanaaldijk-Noord.

Rustige en schone karakter

Gemotoriseerde voertuigen zouden zich tot diep in het bos verplaatsen. Bij de parkeerplaats aan het einde van de Hoberglaan is inrijden mogelijk tot ongeveer 15 meter, daarna een slagboom de weg afsluit.

Met het afsluiten van de toegangswegen tot het bos wil het college de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter en de functie van het gebied te beperken. “Door de toegangswegen tot de bospercelen voor gemotoriseerd verkeer met slagbomen af te sluiten zal het rustige en schone karakter van het gebied naar de mening van het college wel geborgd kunnen worden.”

Homo-ontmoetingsplaats

Gek genoeg wordt in het besluit met geen woord gesproken de andere reden voor het afsluiten van de toegangswegen. De gemeente wil ook de homo-ontmoetingsplaats (HOP) ontmoedigen. Door het plaatsen van slagbomen bij de oorspronkelijke ontmoetingsplaats is gebruik verplaatst. Door het besluit wordt ook deze locatie verder ontmoedigd. Signalen van prostitutie, vervuiling en drugshandel zouden aangedragen worden ter onderbouwing van ontmoediging.

Voorzitter Anthony Mathijsen van stichting Platform Keelbos 2.0, dat opkomt voor de belangen van deze ontmoetingsplaatsen, is bang dat de ontmoetingen zich gaan verplaatsen richting de parkeerplaats bij het Oud Meer, nabij scouting Dutmella. In een gesprek met burgemeester Hans Gaillard gaf de stichting aan geen signalen van prostitutie en drugshandel te herkennen. Mathijsen geeft na publicatie van het besluit aan bezwaar te zullen maken op de beslissing. “De gemeente heeft de verkeerde procedure gebruikt. Wij gaan daarom een voorlopige voorziening aanvragen.”

Handhaving

De gemeente heeft na de gerechtelijke nederlaag vol ingezet om hun plan de homo-ontmoetingsplaats te ontmoedigen door te zetten. Zo heeft de gemeente 20.000 euro uitgetrokken zodat een externe partij kan handhaven in het gebied.

Post article

Post article