Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 10 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 10 2018.

Agenda komende periode

 

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 maart9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
7 maart17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
9 maart19.00-22.30 uurVrijwilligersavondVrijwilligersDe Bongerd
14 maart20.15 uurPecha Kucha avondOpenbaarBibliotheek
15 maart20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Spreekuur Eef van Turnhout 7 maart vervalt

Op 28 februari is er geen spreekuur bij Eef van Turnhout. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Vrijwilligersavond 9 maart 2018

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet vrijwilligers in de spotlights. Overal in het land zijn op 9 en 10 maart leuke vrijwilligersactiviteiten te doen.

Vrijwilligers bedankt

De gemeente Son en Breugel wil in dit weekend ook stilstaan bij de betrokkenheid van zoveel vrijwilligers in onze gemeenschap. Op vrijdagavond 9 maart 2018 van 19.00 tot 22.30 uur in Sporthal de Bongerd, Asteroïdenlaan 2/A in Breugel zetten we ze dan ook graag eens in het zonnetje. Tijdens een avond vol muzikaal entertainment (met Trio Rob des Bouvrie, RE-Phil en SonJazz) trakteert de gemeenteraad hen op een gezellige avond.

Tijdens deze avond wordt ook de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan een inwoner met een grote verdienste voor Son en Breugel.

 

Jeugdgemeenteraad pakt onveilige situatie Afrikalaan aan

De Jeugdgemeenteraad heeft in haar vergadering van 8 februari jl. besloten om een gevaarlijke verkeerssituatie in Son en Breugel aan te pakken.

Op 6 maart a.s. om 15.15 uur plaatsen leden van de Jeugdgemeenteraad samen met wethouder Kees Vortman en medewerkers van de buitendienst een nieuw verkeersbord op de Afrikalaan bij de bocht naar sportpark SBC. Ook wordt met lijnen op de weg aangegeven welke route de fietsers komend vanuit de Gentiaan naar het Sonniuspark gebruiken. Hiermee wordt voor automobilisten die gebruikmaken van de parkeerplaats bij Sportpark Schuttersheide / Basisschool De Ruimte helder dat er in de bocht kinderen schuin over kunnen steken. Dit leidt regelmatig tot verkeersonveilige situaties voor de schoolgaande jeugd.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 15 maart 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Gedeeltelijk verharden huidige parkeerplaats nabij visplas Ekkersweijer
 • Verordening Jeugdhulp 2018
 • Verordening cliëntenparticipatie 2018
 • Kaders subsidiebeleid
 • 1e Begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
 • Woonwagenbeleid 2018
 • Actualisatie Algemene plaatselijke verordening
 • Benoeming leden geloofsbrievencommissie

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

“Operatie Boomfeestdag: Maak ’t Buiten Beter”

In samenwerking met het IVN wordt dit jaar voor de 50e keer de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. Om organisatorische redenen is ervoor gekozen de boomfeestdag te verspreiden over twee dagen, op woensdag 14 maart (de officiële datum van de landelijke Nationale Boomfeestdag) en donderdag 15 maart.

In november 2017 is de gemeente in samenwerking met adviesbureau Van Nierop gestart met grootschalig onderhoud van de bosgebieden in ’t Harde Ven en de Breeakker. De werkzaamheden bestaan uit het rooien en snoeien van de houtopstanden. Om de bosgebieden te verjongen planten de kinderen in totaal 5.000 stuks bosplantsoen terug. Het planten van het bosplantsoen en de bomen zal plaatsvinden tijdens de Boomfeestdag.

Tijdens de storm van 18 januari zijn er in ’t Harde Ven veel bomen omgewaaid. Om dit te compenseren gaan de kinderen er ongeveer 100 bomen terug plaatsen. De kinderen worden hierbij geholpen door de wijkteams en de wethouders Kees Vortman en Eef van Turnhout.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 14 maart

LocatieTijdSchoolAantal leerlingen
Tussen de Zweerslaan/Europalaan en omgeving Reelaan

Bosplatsoen en bomen

09.30De Stokland

De Ruimte

23

23

Tussen de Zweerslaan/Europalaan en omgeving Reelaan

Bosplatsoen en bomen

11.00De Krommen Hoek24

Donderdag 15 maart

LocatieTijdSchoolAantal leerlingen
Tussen de Zweerslaan/Europalaan en omgeving Reelaan

Bosplatsoen en bomen

09.30De Bloktempel A/B54
Tussen de Zweerslaan/Europalaan en omgeving Reelaan

Bosplatsoen en bomen

11.00De Sonnewijzer

De Regenboog

25

11

Zandstraat thv de Harlekijn/Esdoornstraat

De kinderen platen een beukenhaag en 8.000 stuks laurier

14.00Emiliusschool/De Harlekijn30

23

 

Weesfietsen opruimactie

Onze buitendienst constateert dat er verschillende weesfietsen in Son en Breugel staan. Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Deze fietsen ontsieren het straatbeeld en houden stallingsplekken bezet.

Vanaf maandag 5 maart zal de gemeente stickers plaatsen op fietsen waarvan vermoed wordt dat het een weesfiets is. Op de sticker wordt aangegeven voor wanneer de fiets weggehaald moet worden. Zit er een sticker op uw fiets en gebruikt u uw fiets gewoon? Haal de sticker dan van uw fiets af. Uw fiets wordt dan niet verwijderd.

Staat de fiets er nog na de datum die aangegeven staat op de sticker, dan zal de buitendienst de fiets verwijderen. De gemeente zal de fietsen 3 maanden bewaren. De fietsen kunnen worden opgehaald bij de gemeentewerf, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en de fietssleutel. Hiervoor dient vooraf contact opgenomen te worden met de gemeente via: 0499 491 491. Na de 3 maanden kan de gemeente de fietsen verkopen/vernietigen.

 

Online service Burgerzaken

Vanaf 8 maart a.s. kunt u uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 uur per dag overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. Verhuizingen en verzoeken om uittreksels kon u al digitaal doorgeven en opvragen. Met de online service burgerzaken regelt u dit snel, simpel en veilig zelf op www.sonenbreugel.nl.

Als het wettelijk mogelijk wordt kunt u later dit jaar ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal aanvragen. Uiteraard kunt u voor uw burgerzaken ook nog steeds een afspraak maken op het gemeentehuis. Onze baliemedewerkers staan voor u klaar.

 


Verkiezingen

Verkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op een van de negen stembureaus in Son en Breugel.

Registratie als kiezer

Bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis kunt u opvragen of u als kiezer (goed) geregistreerd staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u schriftelijk om een herziening hiervan vragen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de Gemeenteraad van Son en Breugel mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 20 maart 2013” of elke latere datum.

Stembureaus

U kunt op 21 maart uw stem uitbrengen op de volgende locaties:

Nr.NaamAdres
1 Kom van Son, GemeentehuisRaadhuisplein 1Rolstoeltoegankelijk
2De Vloed, Verz.huis BerkenstaeteDe Bontstraat 71Rolstoeltoegankelijk
3’t Harde Ven, BS De SonnewijzerRuysdaelstraat 6Rolstoeltoegankelijk
4De Gentiaan, BS De BloktempelIjssellaan 6Rolstoeltoegankelijk
5De Gentiaan, Braecklant Amerikalaan 2
6Kom Breugel, Parochiehuis Den BauwSt. Genovevastraat 29Rolstoeltoegankelijk
7’t Eigen, BS De StoklandJupiterstraat 3Rolstoeltoegankelijk
8Hoogstraat, De BoerderijLeeuwstraat 2Rolstoeltoegankelijk
9Sonniuspark, BS De RuimteHoningbij 1Rolstoeltoegankelijk

De stembureaus met een ‘Rolstoeltoegankelijk’ zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook raadgevend referendum

Op 21 maart vindt er ook een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Informatie hierover vindt u op www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017. De volledige wettekst kunt u nalezen op onze website.

Voor dit referendum ontvangt een aparte stempas. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan uiterlijk op 20 maart 2018 voor 12.00 uur een kiezerspas aan. Kijk op de pagina Verkiezingen voor het aanvraagformulier en stuur uw stempas mee met de aanvraag.
Voor het referendum kan niet per brief worden gestemd.

Vragen?

Hebt u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1, telefonisch te bereiken via 0499 491 491.

 


Duurzaamheid

Zonnepanelen, gewoon doen

Afgelopen vrijdag is De Groene Zone officieel van start gegaan. De Groen Zone heeft als doel om in twee jaar tijd 7000 koopwoningen in twaalf regiogemeenten te voorzien van zonnepanelen, waarvan ruim 500 in Son en Breugel.

In onze duurzaamheidscampagne “Wat we doen is groen” hebben we aangekondigd dat de gemeente met een eigen zonnepanelenaanbod komt. Het is De Groene Zone geworden. We kunnen tot 500 huiseigenaren in Son en Breugel – binnen de voorwaarden van het project De Groene Zone – geheel ontzorgen en de aanschaf van de zonnepanelen vóórfinancieren. De Groene Zone maakt instappen erg gemakkelijk.

Direct nadat de zonnepanelen geplaatst zijn, wekt u meteen zonenergie op en bespaart u onmiddellijk op hun elektriciteitsrekening. Met De Groene Zone gaan huiseigenaren een overeenkomst aan met hun eigen gemeente, die de panelen voorfinanciert. In maximaal 15 jaar lost u deze financiering met maandelijkse termijnen af. Daardoor wordt zonenergie ook voor huiseigenaren met een smalle beurs toegankelijk.

Belangstellenden vinden de informatie op de projectwebsite www.degroenezone.nl en kunnen zich daar ook aanmelden voor de aanschaf van zonnepanelen.

De kracht van samenwerking

Klanten krijgen één aanspreekpunt bij De Groene Zone die alles regelt. Achter de schermen werken de gemeente(n), de serviceprovider en het administratiekantoor samen zodat De Groene Zone een kant-en-klaar product aflevert. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de vóórfinanciering van de panelen, terwijl de provider zorgt voor de voorlichting, het leggen en aansluiten van de panelen, het onderhoud en service bij defecten. Het centrale administratiekantoor is aanspreekpunt voor de gebruikers, vanuit dit punt wordt alle administratie centraal afgehandeld.

In de periode 14 t/m 30 mei worden er in de regio 10 informatiebijeenkomsten gehouden. Op 30 mei a.s. is er een informatieavond in Son en Breugel. Hebt u belangstelling, dan kunt u zich al voor de avond aanmelden bij de gemeente met een e-mailtje naar duurzaam@sonenbreugel.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 12 t/m 16 maart 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT weer wekelijks

Vanaf deze week wordt het wekelijkse ophaalschema voor GFT hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp!

 

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 23 februari 2018 Libellenlaan 23 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 24 februari 2018 Krophollerstraat 3, 5691 DX – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 26 februari 2018 Nolensstraat 9, 5694 CL – plaatsen erker (BOUWEN)
 • 26 februari 2018 Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan – plaatsen kunstwerk (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 28 februari 2018 Lupinelaan 32, 5691 WD – plaatsen carport (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 24 februari 2018 Krophollerstraat 3, 5691 DX – slopen muur tussen woonkamer en bestaande keuken en het verwijderen van het kozijn en deur van de keuken (SLOPEN)
 • 27 februari 2018 Lieshoutseweg 2, 5694 NN – asbestsanering (SLOPEN)
 • 27 februari 2018 Sonniuswijk 60, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Haar persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft mevrouw N. Struijk, geboren 19 september 1980.

Bezwaarschrift:

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.