Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 36 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 36 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
12 sept9.00 – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
13 sept20.00Buurtkracht startbijeenkomst / EnergiebesparingOpenbaarDe Bongerd
16 sept14.15 uur Herdenking Vereniging van Airborne VriendenOpenbaarBij het monument bij de vijver

Mededelingen en berichten

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

De Vereniging van Airborne Vrienden legt op zondag 16 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor-gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Om 14.15 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

 

Rioolwerkzaamheden in De Gentiaan

In de wijk De Gentiaan wordt door de firma VanderValkdeGroot het hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden vinden plaats in de maand september. Mede onder invloed van weersomstandigheden kunnen we geen gedetailleerde planning van het tijdstip en locatie van de werkzaamheden aangeven. Bewoners van bovengenoemde wijk worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd met een brief die huis aan huis wordt bezorgd.

Gereinigd en geïnspecteerd

Om een goed beeld te krijgen van de conditie van de riolering, wordt deze eerst gereinigd. Dit wordt gedaan met een speciale rioolreinigingswagen. Na het reinigen wordt de riolering geïnspecteerd met een zelfrijdende robotcamera. Er bestaat een kleine kans dat het tijdens de werkzaamheden gaat borrelen in wasbakken, afvoerputjes of toilet. Sluit daarom het deksel van het toilet. Daarnaast kan het voorkomen dat door onderdruk in het hoofdriool één van de stankafsluiters in een woning of bedrijfspand wordt leeggezogen. Dit kan worden opgelost door de kraan even open te zetten en/of het toilet door te spoelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van VanderValkdeGroot, via VinceHubner@valkdegroot.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 10 t/m 14 september 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 8 augustus 2018 Nachtegaallaan 69 (rectificatie i.p.v. nr. 68), 5691 VA – (ver)plaatsen van een perceel afscheiding (BOUWEN)
  • 23 augustus 2018 Van Hallstraat 18, 5694 CT – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
  • 29 augustus 2018 Vuurvlinderlaan 14, 5691 RP – bouwen tuinmuur (BOUWEN)
  • 29 augustus 2018 Rijnlaan 64, 5691 JJ – aanbouwen erker (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 28 augustus 2018 De Kuilen 3, 5694 NM – uitbreiden loods t.b.v. akkerbouw (BOUWEN)
  • 29 augustus 2018 Olen 3, 5694 NP – herbouwen van een bijgebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 29 augustus 2018 Nieuwstraat 98, 5691 AE – slopen woonhuis (SLOPEN)
  • 29 augustus 2018 Marijkestraat 2, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Melding activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

  • Camtronics B.V. voor het starten van een bedrijf gelegen aan Ekkersrijt 3209 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met E. Vermeulen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690346.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.