Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 37 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 37 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
13 september 201709.00 uur – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
13 september 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
17 september 201714.00 uurHerdenking AirbornevriendenOpenbaarMonument de Onbekende Soldaat, Europalaan

Mededelingen en berichten

Klimaatfilm ‘Before the flood’ tijdens Avond van de Duurzaamheid

Tijdens de Avond van de Duurzaamheid op dinsdag 10 oktober a.s. wordt de klimaatfilm ‘Before the Flood’ vertoond in het Vestzaktheater in Son en Breugel. De spraakmakende documentaire, waarin acteur Leonardo DiCaprio wordt gevolgd in zijn rol als ‘vredesambassadeur’ van de Verenigde Naties, is gratis toegankelijk.

Om mensen te laten zien hoe ernstig de gevolgen van een veranderend klimaat zijn, ging DiCaprio op zoek naar de veranderingen die nú al aan de gang zijn. “De tijd om hierover te steggelen is voorbij, we hebben bijna geen tijd meer”, aldus de Amerikaanse acteur over de boodschap van de film ‘Before the Flood’.

De film volgt DiCaprio bij zijn reizen naar vijf continenten en het Noordpoolgebied, waarbij hij spreekt met wetenschappers, wereldleiders, activisten en lokale bewoners om een beter beeld te krijgen van de klimaatproblematiek en te zoeken naar concrete oplossingen.

De film begint voor Brabanders dicht bij huis, met een scene over het schilderij ‘Tuin de Lusten’ van Jeroen Bosch. De drie panelen van het werk: het paradijs, de zondeval en de hel dienen in de film als metafoor voor de richting waarheen de aarde zich begeeft.

Unieke samenwerking

Dankzij een unieke samenwerking tussen National Geographic, de gemeente Son en Breugel en de Metropoolregio Eindhoven wordt de film éénmalig in het Vestzaktheater getoond en gratis aangeboden aan de inwoners van ons dorp.

Wethouder Tom van de Nieuwenhuijzen: “Het veranderende klimaat vraagt om actie. Wereldwijd, maar ook regionaal en in Son en Breugel. De maatregelen die nodig zijn, zijn fors. De urgentie is hoog. ‘Before the Flood’ maakt dat op een toegankelijke manier duidelijk. Daarom willen wij als gemeente deze film graag aan een breed publiek tonen. Dankzij de samenwerking met National Geographic is dat nu mogelijk.”

Gratis toegankelijk

De film is gratis toegankelijk en wordt vertoond als onderdeel van de Duurzaamheidsavond. Deze avond begint om 19.00 uur. De filmvoorstelling begint om 20.30 uur, na de uitreiking van de Duurzaamheidsprijs en het ontsteken van de ledverlichting. Voorafgaand bestaat de mogelijkheid om de Duurzaamheidsmarkt te bezoeken. Er zijn geen toegangskaarten nodig, er is plaats voor 100 personen, dus zorg dat je op tijd bent.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en ook tijdens de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, e-mail: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot 15 oktober 2017.

 

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

De Vereniging van Airborne Vrienden legt op zondag 17 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor-gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Om 14.00 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. We verzoeken u in verband met de hoge leeftijd van de leden van de Airborne Vrienden rekening te houden met de beschikbaarheid van stoelen na aankomst van de bus.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 18 t/m 22 september 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), papier, rest (grijs) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 23 augustus 2017 Kerkplein ongenummerd – ontheffing openingstijden horecagelegenheid bij ijsbaan (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 04 september 2017 Ekkersrijt 7601, 5692 HK – maken verbinding pad tussen 2 kantoren (BOUWEN)
  • 05 september 2017 Sonniuspark – realiseren van 23 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 05 september 2017 Hoplaan 11, 5691 WH – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit Ekkersrijt 2058

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van de heer E. Steenberghe van Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel voor het plaatsen van 3 koel zeecontainers en het verplaatsen van 3 zeecontainers aan Ekkersrijt 2058, 5692 BA te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.3 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.

 

Evenementenvergunning Jeugdpromsconcert Music in Blue

Op 5 september 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het jeugdpromsconcert Music in Blue in de sporthal De Bongerd. Het evenement vindt plaats op 25 november 2017 van 19:00 uur tot 01:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 30 augustus 2017 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”.

Het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” heeft betrekking op de realisatie van 16 woningen en kantoorruimte/commerciële ruimte (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) ter vervaging van de panden gelegen in de hoek Wilhelminalaan en Nieuwstraat (gemeente Son en Breugel).

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 14 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via onze website www.sonenbreugel.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play