Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 39 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 39 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2018

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning.

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Wilt u daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot 15 oktober 2018.

 

Reconstructie fietspad Lieshoutseweg en onderhoud Lieshoutseweg

In oktober en november worden er reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fietspad van de Lieshoutseweg en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Lieshoutseweg te Son en Breugel. De eerste werkzaamheden starten op maandag 8 oktober. Naar verwachting worden de werkzaamheden op vrijdag 23 november afgerond.

Afgesloten voor doorgaand verkeer

Vanaf maandag 8 oktober zal de Lieshoutseweg afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer richting Lieshout vanuit Son en Bruegel en vice versa. Voor doorgaand verkeer staan er omleidingsroutes aangegeven.

Fietsverkeer wel mogelijk

Het doorgaand fietsverkeer zal tijdens de reconstructie van het fietspad, gebruik kunnen maken van een rijbaan van de Lieshoutseweg. Tijdens het onderhoud van de Lieshoutseweg, zal het fietsverkeer gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad.

Vragen?

Op 1 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, vindt een inloopavond plaats in De Bongerd. Het projectteam zal aanwezig zijn, om al uw vragen over dit project te beantwoorden. Mocht u na de inloopavond nog vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer Maikel van Keppelen, uitvoerder van KWS Infra bv, bereikbaar per mail mvankeppelen@kws.nl.

 

Brandpreventieweken: Maak van je roze wolk geen rookwolk

In verwachting of een kindje geboren? Gefeliciteerd. Op www.brandweernederland.nl/brandveiligheid vind je 7 makkelijke tips voor een brandveilige omgeving voor jou en je kindje.

Brandpreventie

Ieder jaar in de maand oktober organiseren de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Brandweer de Nationale Brandpreventieweken. Een moment in het jaar waarop extra aandacht gevraagd voor brandveiligheid en brandpreventie Nationale Brandpreventieweken. Dit jaar gaan de brandpreventieweken op 1 oktober weer van start.

Campagne 2018

Het thema dit jaar is ‘een brandvrije generatie’. Het doel van de campagne is: alle kinderen laten opgroeien in een brandveilige omgeving; vanaf de geboorte van een kind tot het moment dat het op eigen kracht in het leven staat.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 1 oktober t/m 5 oktober 2018

Komende week wordt uwPMD, papier en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 14 september 2018 De Kuilen ongenummerd – oprichten woonhuis (BOUWEN/HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
  • 18 september 2018 Van Speijklaan 22, 5694 CH – interne constructieve aanpassing (doorbreken draagmuur) (BOUWEN)
  • 20 september 2018 Zandstraat 36, 5691 CE – plaatsen hekwerk met schuifpoort (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Raadhuisplein 2, 5691 AM – plaatsen reclame, besluit d.d. 04 november 2018
  • Libellenlaan 17, 5692 WB – bouwen woonhuis, besluit d.d. 19 november 2018

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 16 augustus 2018 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 16 augustus 2018 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 16 augustus 2018 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.