Zoek
Sluit dit zoekvak.

Grote verschillen in geschatte kosten voor archeologisch onderzoek

Grote verschillen in geschatte kosten voor archeologisch onderzoek
Foto: Wikipedia CC0

Hoe waardevol is de grond onder de kerk en wat gaat het kosten om in dit gebied archeologisch onderzoek te doen? Grote verschillen in bedragen schept verwarring.

Michiel Emmery van werkgroep ‘Vraag Zoekt Antwoord’ waarschuwde de commissie grondgebiedzaken gisteravond voor de mogelijk hoge kosten die op kunnen duiken bij de bouwwerkzaamheden onder en rondom de kerk. “Het hele gebied tussen Nieuwstraat en Dommel, van Dommelstraat tot aan La Sonnerie, valt onder het Verdrag van Valette. Immers: de archeologische waarde van dit gehele gebied is gestoeld op extern en onafhankelijk aangetoonde aanwezigheid van archeologische bodemschatten die voor Nederland uniek zijn en ertoe hebben geleid dat dit gebied is aangewezen als archeologisch monument door het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant.”

Onderzoeksbureau BAAC en Past2Present hebben in respectievelijk 2004 en 2009 voorgeschreven bij werkzaamheden het gebied vlakdekkend af te graven. Het gebied kent volgens Michiel Emmery kostbaarheden uit de Bronstijd, Ijzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Dit betekent arbeidsintensieve opgraving met spatel en kwast, een taak dat volgens Michiel Emmery maanden en tienduizenden manuren kan duren. Het kostenplaatje zou voor het stuk kerkgrond waar nu een deel van het MFA moet komen staan tussen de 1,1 en 1,3 miljoen euro worden.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen had na vragen van de commissieleden zijn antwoord klaar. “Wij laten ons professioneel ondersteunen door de omgevingsdienst en archeologische dienst aldaar, zij maken op basis van archeologische kaarten inschattingen en adviseren ons wat er nodig is op welke locatie, welke werkzaamheden daar nodig zijn en geven ons daarvoor ook een prijsindicatie. Zij kijken daarbij naar de waarde van de archeologie, naar het gebied, naar de manier waarop daar onderzoek moet worden gedaan en geven daarvoor ons een indicatie.”

Volgens berekeningen zouden de kosten voor archeologisch onderzoek op de gehele voetafdruk van het MFA op 40.000 euro tot 45.000 euro exclusief BTW geschat worden. Een zeer groot verschil en een bedrag waar enkele mensen in de raadzaal stijl van achterover vielen. De benodigde kosten zijn opgenomen in het krediet dat beschikbaar is voor het centrumplan. “Wat u vanavond heeft gehoord, daarvan constateer ik dat dat niet in verhouding staat met de beelden die wij hebben. De werkgroep heeft duidelijk beeld van andere kosten van deze opgravingen van dit archeologisch vlak. Wij gaan over het algemeen toch uit van wat onze professionele ondersteuners op het gebied van archeologie ons adviseert omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn samen met ons voor het uitvoeren van de werkzaamheden.”

De commissie grondgebiedzaken wilde onderbouwing van zowel Michiel Emmery als de professionele ondersteuners van de gemeente schriftelijk voorgelegd krijgen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke kosten voor de opgravingen.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play