Henk Hutten ontvangt de gemeentelijke vrijwilligerspenning

Henk Hutten en zijn vrouw met de vrijwilligerspenning
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Op maandag 13 januari 2020 reikte burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uit aan de heer H.G.M. (Henk) Hutten. De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. De heer Hutten (77 jaar) is op diverse terreinen actief als vrijwilliger.

Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.

Pieter Breugelspelen

Vanaf 1975 tot circa 1983 was hij medeorganisator van de Pieter Breugelspelen in Breugel.

Heemkundekring Son en Breugel

Henk Hutten was in 1974 medeoprichter van de Heemkundekring en hij was voorzitter van 1974 tot 1982. Hij heeft vele artikelen geschreven en voordrachten gegeven over de geschiedenis van Son en Breugel. Hij is ook medeauteur van het boek “Son en Breugel 1960-1970”.

Van 1975 tot 1988 was hij redactielid van het tijdschrift “Heemschild” later genaamd “Heem Son en Breugel”. Sinds 2003 is hij weer lid van de redactie. Hij is tevens medeorganisator van diverse tentoonstellingen over onder andere Sonnius (2014) en de Bevrijding (2019).

CDA

De heer Hutten werd in 2001 benoemd tot CDA-bestuurslid van de afdeling Son en Breugel. Van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van deze afdeling.

Parochie Sint Petrus’ Banden

Van 2003 tot 2012 was de heer Hutten voorzitter van het parochiebestuur en lid van de beleidsgroep. Van 2010 tot 2012 fungeerde hij tevens als penningmeester. Vanaf 2003 tot nu is hij lid van het Gregoriaanse Koor en tevens waarnemend dirigent. Van 2010 tot 2012 nam hij ook deel aan het kerkvervoer (ophalen en thuisbrengen van ouderen voor de eucharistieviering). Ook bezorgde hij een aantal jaren de brieven van de actie Kerkbalans.

Daarnaast bracht de heer Hutten het kerkelijk kunstbezit van de parochie in kaart en maakte hij de archieven van de parochie overzichtelijk, zodat zij toegankelijk werden voor iedereen. Hij is steunpunt en vraagbaak over kwesties en vragen over de historie van de kerk.

Remember September 2019

Bij de activiteiten rond de 75e viering en herdenking van de bevrijding, heeft de heer Hutten een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft alle teksten geschreven voor het lespakket voor de basisscholen en de bijpassende foto’s verzameld. Hij bezocht ook alle scholen om hen te motiveren het lespakket te gaan gebruiken.

Voor de Heemkundekring schreef hij een extra uitgave van “Heem”, geheel in het teken van de bevrijding van Son en Breugel. Daarnaast heeft hij samen met het Vestzaktheater de expositie 75 jaar bevrijding voorbereid en vormgegeven. Hij heeft input geleverd aan de programmacommissie van de Harmonie voor het Bevrijdingsconcert en controleerde het script op historische feiten. Ten slotte schreef hij een achtergrondverhaal over de oorlog voor de speciale bevrijdingskrant van de lokale krant.

Post article

Post article