Lintje voor Elly Brocken, Willem Buurke, Theo Groenemans en Kees Vortman

Lintje voor Kees Vortman, Elly Brocken, Theo Groenemans en Willem Buurke
Foto: Ons Son en Breugel

Voor een jarenlange inzet voor (onder andere) de gemeenteraad van Son en Breugel kregen Elly Brocken, Willem Buurke, Theo Groenemans en Kees Vortman vandaag een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Hans Gaillard.

Elly Brocken

Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds november 2004 heeft Elly Brocken in de gemeenteraad van Son en Breugel gezeten namens Dorpsbelang. Ook was als raadslid ze jarenlang fractievoorzitter, lid van het presidium, lid van de Intergemeentelijke Overleggroep Lokale Rekenkamercommissies en lid van de Klankboordgroep Samenwerking Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel.

Elly is nog bestuurslid van het Chronisch Gehandicapten Platform.

Willem Buurke

Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van 2002 tot 2010 was Willem Buurke al raadslid voor PvdA/GroenLinks. In 2018 kwam hij terug en neemt hij na in totaal drie raadsperiodes in 2022 afscheid. Ook was Willem als raadslid actief als plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD Boxtel en bestuurslid van PvdA/GroenLinks Son en Breugel.

Buiten het gemeentehuis om zet(te) Willem zich ook actief in als vrijwilliger van zorgcentrum Berkenstaete en de vrijwilligersraad van ‘De Landrijt” van Stichting Archipel in Eindhoven.

Theo Groenemans

Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Theo is al sinds 2009 onafgebroken raadslid voor Dorpsvisie. In de raadzaal was hij ook actief als voorzitter van de politieke avonden, (plaatsvervangend) voorzitter van raadscommissies, plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van WSD Boxtel en lid van het algemeen bestuur Industrieschap Ekkersrijt.

Theo Groenemans vulde zijn agenda tevens met een lidmaatschap van Buurbeheer De Breeakker, lidmaatschap van de gebruikersgroep Sonse Bossen, voorzitterschap en secretaris van de Lokale Cliëntenvertegenwoordigersraad Woonbegeleidingscentrum Lunetzorg Eindhoven, lidmaatschap van het bestuur van Stichting Luca, bewindvoerder en mentor van Lunet zorg bewoners in Eindhoven en penningmeester/secretaris van de fractie en bestuur van Dorpsvisie.

Kees Vortman

Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kees Vortman kent drie periodes in de gemeenteraad van Son en Breugel namens de VVD. De eerste periode was van 1998 tot 2006, de tweede van 2014 tot 2016 (waarna hij twee jaar wethouder werd) en de derde van 2018 tot 2022. Kees was naast raadslid ook fractievoorzitter, lid van het presidium, lid van de auditcommissie, lid van de Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, lid van het algemeen bestuur Industrieschap Ekkersrijt, lid van het algemeen bestuur GGD Eindhoven/Helmond, lid van de Interregionale Politiecommissie Best Oirschot Son en lid van de klankboordgroep samwnerking Dommelvallei.

Tevens vond Kees nog tijd in zijn drukke agenda voor het voorzitterschap van Stichting Goed Kamp, voorzitter van Stichting Begraafplaats Wolfswinkel, lid van de Raad van Toezicht ‘De Groene Koepel’, penningmeester van de VVD Kamercentrale Den Bosch en het provinciebestuur, het organisatiecomité 60-jarige herdenking bevrijding Son en Breugel en voorzitter van de Ouderraad De Rooi Pannen.

Post article

Post article