Nieuw plan voor uitbreiding basisscholen de Bloktempel en de Ruimte

Basisschool de Ruimte in Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Geen los schoolgebouw voor basisscholen de Bloktempel en de Ruimte, maar uitbreiding en nieuwbouw voor de kinderdagopvang. Het nieuwe plan moet daarmee voorzien in de wensen van meerdere partijen.

De nood is hoog in de Gentiaan. Zowel basisschool de Ruimte als basisschool de Bloktempel hebben ruimtegebrek door de groeiende aantal jonge gezinnen in de wijk. Het plan was om naast de Ruimte 600 vierkante meter aan extra lokalen te bouwen voor beide scholen in een losstaand gebouw. Dat idee is echter niet met open armen ontvangen en bovendien 415 vierkante meter te klein.

De schoolsystemen van de scholen zijn te verschillend om samen op te trekken. De Bloktempel heeft klassikaal onderwijs, terwijl de Ruimte werkt op projectbasis. Ook de medezeggenschapsraad en ouders van de Bloktempel zien een locatie elders niet zitten. Het college van burgemeester en wethouders willen daarom de plannen omgooien.

Dagopvang

Het pand van basisschool de Bloktempel wordt in het nieuwe plan uitgebreid en komt er extra ruimte voor kinderdagopvang. Basisschool de Ruimte ziet mogelijkheden om in haar eigen pand ruimte te maken voor onderwijs door de kinderdagopvang te huisvesten in een nieuwbouwpand. In totaal moeten op beide locaties 322 vierkante meter (extra) kinderdagopvang worden gerealiseerd. Ook is 205 vierkante meter nodig voor multifunctionele ruimtes voor beide scholen en de kinderdagopvang.

In totaal is voor de plannen 590.340 euro extra nodig. De kosten voor de kinderdagopvang en hun gebruik van de multifunctionele ruimtes vloeien terug naar de gemeente door huuropbrengsten.

Basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog

Ook is gekeken naar de bouwplannen voor basisschool de Krommen Hoek. De huidige bouwplannen voor de gezamenlijke nieuwbouw voor basisscholen de Krommen Hoek en de Rekenboog moeten worden geïndexeerd. Door een aanpassing in de indexeringen door de VNG is extra geld nodig om de indexering te dekken. Daarnaast is door capaciteitsgebrek bij de gemeente inhuur nodig om het sloopproces van het oude Krommen Hoek pand te begeleiden.

In combinatie met de eerder geconstateerde 146.434 euro die nodig was voor de onvoorziene extra kosten voor tijdelijke huisvesting, is in totaal 374.010 euro extra nodig. Naar aanleiding van vragen door Ons Son en Breugel voor het extra benodigde krediet voor de tijdelijke huisvesting voorziet de gemeente geen problemen. “We gaan er niet van uit dat de raad het krediet niet beschikbaar stelt. De begroting komt pas in november in de raad.”

Post article

Post article