Search
Close this search box.

Nieuwe school in Breugel heeft een naam: BuitensteBinnen

Onthulling van de naam van basisschool BuitensteBinnen door wethouder Steven Grevink (PvdA/GroenLinks)
Foto: Ons Son en Breugel

De nieuwe naam voor de PlatOO school in Breugel is BuitensteBinnen. Openbare school BuitensteBinnen is ontstaan uit een fusie tussen nutsbasisschool De Krommen Hoek en openbare basisschool De Regenboog. Op maandag 5 september is de nieuwe naam door wethouder Grevink feestelijk bekend gemaakt aan alle kinderen, hun ouders en enkele genodigden.

De naam BuitensteBinnen is niet zomaar gekozen. Het ontwerp van het nieuw te bouwen schoolgebouw, de locatie van het nieuwe gebouw (voorheen locatie van De Krommen Hoek) en het nieuwe onderwijsconcept Jenaplan vormen de inspiratie.

In het nieuwe schoolgebouw worden buiten en binnen sterk aan elkaar verbonden. Een groot en groen speelterrein met zicht op de Dommelvallei (buiten) aan de klaslokalen (binnen). Doordat bij alle klaslokalen balkons (buitenruimtes) worden aangebracht met ruimte voor leren, worden binnen en buiten nadrukkelijk met elkaar verbonden. Onderwijsactiviteiten vinden zowel binnen als buiten plaats.

Jenaplanschool

De naam past ook bij het Jenaplanconcept dat de nieuwe school als basis neemt. Over vier jaar wil de school een Jenaplanschool zijn en daar werkt ze in stappen naar toe. Jenaplan is een pedagogisch concept waarbij de relatie met jezelf (binnen) en de ander en de wereld om je heen (buiten) centraal staat.

Het volgende feestelijke moment voor basisschool BuitensteBinnen is de start van de bouw van het nieuwe gebouw. De fusie tussen De Regenboog en De Krommen Hoek is per 1 augustus jongstleden een feit na veel voorbereidend werk van de teams, de MR-en en ouderverenigingen van beide scholen. Het logo en de huisstijl van BuitensteBinnen zijn gemaakt door bureau Volle-Kracht uit Eindhoven.