Organiseren besloten fysieke raadsvergadering doet wenkbrauwen fronsen

Brasserie hotel La Sonnerie
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Een fysieke raadsvergadering in hotel La Sonnerie om te praten over de toekomst van de burgemeester in coronatijd klinkt onwennig.. Volgens de voorzitter van de gemeenteraad en raadsgriffier is aan alles gedacht en kan de gemeenteraad veilig en verantwoord bijeen komen.

De gemeente heeft op 29 april ruimte gehuurd bij hotel La Sonnerie. De gemeenteraad houdt die avond een gemeenteraadsvergadering, met vooraf een besloten gedeelte. De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd vanwege de geldende coronamaatregelen. Nu wordt er echter voor gekozen weer elkaar in het gezicht te kunnen kijken in plaats van naar beeldschermen voor een besloten bijeenkomst.

Dit deed de wenkbrauwen van raadslid Eef van Turnhout (Dorpsbelang) fronsen: hoe kun je een fysieke vergadering organiseren in tijden van corona in een horecagelegenheid? Reden genoeg om vragen te stellen.

Volgens voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Hans Gaillard, en raadsgriffier Frans den Hengst zijn de huidige coronamaatregelen geen belemmerende factor meer voor fysieke vergaderingen. “Volgens de landelijk geldende coronaregels mogen in binnenruimtes maximaal 30 personen in één ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Bij de besloten vergadering van 29 april aanstaande zijn maximaal 20 personen aanwezig, heeft iedereen een vaste zitplaats en houdt iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.”

Raadzaal niet geschikt

Ook het huren van een ruimte in een horecagelegenheid als hotel La Sonnerie is met de huidige coronamaatregelen geen probleem. “Voor het houden van de fysieke raadsvergadering is een vergaderruimte gehuurd bij La Sonnerie. Dit staat los van de horeca-activiteiten van La Sonnerie. Voor deze vergaderruimte is gekozen omdat onze raadszaal niet geschikt is om met in achtneming van de coronamaatregelen een fysieke raadsvergadering te organiseren.” De keuze blijft wel bij de raadsleden of zij aanwezig willen zijn bij een fysieke vergadering.

Het besloten gedeelte van de gemeenteraad gaat over de herbenoeming van burgemeester Hans Gaillard. Het verslag van de bevindingen van de vertrouwenscommissie worden dan besloten en vindt er stemming plaats voor het vaststellen van de aanbeveling. De vergadering in fysieke vorm houden is dan volgens de beantwoording van de vragen van Eef van Turnhout echt een uitzondering. “Gelet op de aard van de onderwerpen, de vereiste schriftelijke stemming en de opgelegde geheimhoudingsplicht, is er in dit uitzonderingsgeval voor gekozen de vergadering in fysieke vorm te houden.”

Post article

Post article