Petitie ‘second opinion’ voor bossen overtuigt politiek niet

Natuur en bossen in Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente houdt vast aan de wellicht rigoureuze plannen voor de bossen in Son en Breugel, ondanks een petitie voor een andere visie.

De bossen in Son en Breugel worden de komende tien jaar flink onder handen genomen. Bosgroep Zuid Nederland gaat in het uitgebreide beheerplan bos- en natuurterreinen onder andere 15.000 kuub hout omzagen en verkopen, om zo ruimte te maken voor verjonging. Het plan werd in maart aangenomen, met de kanttekening dat burgerparticipatie wel meegenomen moest worden in het plan.

Een uitgebreide brief van inwoner Yolanda Warmoeskerken bood een andere visie op het beheerplan. Yolanda wil nieuwe inzichten in bos- en natuurbeheer betrekken bij het plan, om onnodige kap van bomen in onder andere de Sonse Bergen tegen te gaan. Om haar brief kracht bij te zetten initieerde Yolanda een online petitie, die inmiddels 560 keer ondertekend is.

Verdeeldheid

De brief overtuigde de VVD. Met een motie pleitte de partij voor een pauze in de uitvoering van het beheerplan, een second opinion en daarna opnieuw aan de raad voor te leggen. Marco Pulles (VVD): “Son en Breugel is bos. Daar moeten we doordacht en zeker niet overhaast mee omgaan. Daar horen ook onze inwoners bij betrokken te worden.”

Naast de VVD zag Voor U de second opinion zoals beschreven in de motie wel zitten. Het CDA, de enige partij die in maart niet voor het bosbeheerplan had gestemd, was verdeeld over de motie. Bij een hoofdelijke stemming stemde alleen fractieleider Camille Limpens voor. Zes stemmen, onvoldoende om het plan om te buigen.

Minder ruimte voor recreatie

Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) ziet ook geen reden om de motie te volgen. “Op het moment dat je het bos het bos laat zijn, dan zal je minder ruimte hebben voor recreatie, minder ruimte hebben voor bewegen en minder ruimte hebben voor mountainbikers. Keuzes hebben consequenties.”

Dat betekent niet dat het beheerplan in steen gebeiteld is. Wethouder van Liempd: “De keuze voor dit bosbeheerplan is een start geweest voor participatie zoals wij die hebben ingezet. Als we zeggen ‘die boel gooien we rigoureus om’ en niks meer doen in de bossen, dan heeft dat ook gevolgen voor al die gebruikers die we intussen gesproken hebben.”

Post article

Post article