Search
Close this search box.

Schoollocaties Breugel blijft speelbal binnen Breugel Bruist

De Bongerd Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

De hoge hoed van wethouder Jos de Bruin bleek naast een derde mogelijke locatie voor basisscholen de Regenboog en de Krommen Hoek nog een vierde locatie te hebben: de Bongerd.

Wethouder Jos de Bruin zag eerder al mogelijkheden om speeltuin de Molenwiek te gebruiken als locatie voor basisscholen de Regenboog en de Krommen Hoek. Hiermee hoopte de wethouder een gulden middenweg te hebben gevonden. Deze locatie is echter afgevallen, omdat deze het minst kansrijk zou zijn volgens het college van burgemeester en wethouders.

De afgelopen twee maanden heeft het college intensief gekeken naar de schoollocaties in Breugel. Hierbij heeft het college gekeken naar onder andere financiële consequenties, mobiliteit en woningbouw binnen Breugel Bruist. Ook zijn de resultaten van de burgerparticipatie meegenomen. Hierbij is ook een vierde locatie boven komen drijven: nieuwbouw voor de Regenboog op de locatie van sporthal de Bongerd, in combinatie met een nieuwe sporthal. Basisschool de Krommen Hoek moet dan in de toekomst aan gaan haken op dezelfde locatie.

Het schoolbestuur van beide scholen, PlatOO, heeft al aangegeven de voorkeur te hebben om op de locatie van de Krommen Hoek nieuwbouw te realiseren voor beide scholen.