Son heeft de vleermuis die plannen dwarsboomt, Breugel heeft de bunzing

Foto: Ons Son en Breugel
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

De bunzing laat in Breugel geregeld zijn gezicht zien, wat sinds 1 oktober 2017 voor hoofdpijn kan zorgen voor de gemeente, buurtbewoners en bedrijven. De bunzing is namelijk net als de hermelijn en de wezel opgenomen in de Wet natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant. En net als een beroemde vleermuis in een voormalig kerkgebouw in Son kan dit bouwplannen aardig in de weg zitten.

 

Op 1 oktober 2017 zette de provincie Noord-Brabant, in navolging van de provincie Noord-Holland, de kleine marterachtigen op de lijst van de Wet natuurbescherming. Hoewel er weinig over bekend is en ze zich ook niet vaak laten zien, is de provincie van mening dat ze (als predatoren) een belangrijke plaats innemen in de door de provincie gewenste Brabantse biodiversiteit. De plaatsing op de lijst van de Wet natuurbescherming druiste tegen het advies van Alterra Wageningen in naar aanleiding van een ecologische analyse.

Dit betekent in het kort dat de bunzing, wezel en hermelijn beschermd zijn in Brabant. Dit lijkt op het eerste gezicht een goede stap, maar betekent voor gemeentes als Son en Breugel mogelijk post-traumatische stress. Want bouwplannen moeten, net als bij de sloop van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk, rekening houden met de habitat van deze beesten. Een functioneel leefgebied dat zo groot kan zijn als 10 hectare.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

De bunzing laat in Breugel geregeld zijn gezicht zien. In tuinen rond de Sint-Genovevastraat struinen de beestjes rond, op zoek naar voedsel. De bunzing jaagt voornamelijk op kleine zoogdieren zoals muizen en ratten, maar ook amfibieën worden geregeld gegeten. Ze zijn in staat om de huid van de gewone pad af te stropen, om zo het dier van de gifklieren te ontdoen. En Breugel is met haar ligging aan de Dommel een ideale plek voor bunzings om voedsel te zoeken. Zoals in de tuin van de familie Maas, waar de kippenstal voor hongerige bunzings erg verleidelijk is.

Dus wie plannen heeft in Breugel en zich meldt bij de gemeente, kan voor een verrassing komen te staan. Door de beschermde status moet bij onder andere grondverzet, bouwwerkzaamheden, verwijderen en onderhoud van landschapselementen (zoals heggen), sloopwerkzaamheden (aan bijvoorbeeld stallen), maaien van oevers, aanleggen van leidingen en het organiseren van evenementen rekening worden gehouden met het leefgebied van de bunzing. Dit betreft dan voornamelijk de kraamperiode, van juli tot september, wanneer de vraag naar voedsel hoog is.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

Wie echt pech heeft, zal maatregelen moeten nemen om de bunzing optimaal de kans te geven op bescherming overleving. Dit betekent bijvoorbeeld op een andere tijd in het jaar bouwen, bouwplannen anders aanpakken in zowel ruimtegebruik als tijdsverloop, het bestaande leefgebied verbeteren of zelfs het realiseren van een nieuw leefgebied en rust- en verblijfplaatsen. Voor de vleermuizen in de Sint-Petrus’ Bandenkerk werden ook plannen gemaakt om een tijdelijke rust- en verblijfplaats aan te leggen. Ook de dassen in het buitengebied genieten dezelfde bescherming als de vleermuizen. Omdat het bestaan reeds goed bekend is en gedocumenteerd.

Alleen de gemeente heeft, in tegenstelling tot de vleermuizen en dassen, geen zicht op de kleine marters. Pas als er grote plannen zijn, zal de gemeente kijken of er bedreigde diersoorten in de omgeving wonen. “Dit wordt in voorkomende gevallen per project (infrastructurele werken) beoordeeld via een ecologisch onderzoek”, laat de gemeente in een reactie weten. Dat is te laat, want volgens de provincie kan bij het maaien van gras al een bunzing zijn bandietengezicht laten zien waarbij het mogelijk al te laat is. Pas bij ingrijpende werkzaamheden onderzoek doen naar de mogelijkheid is dan te laat.

 

De foto’s van de gevangen bunzing zijn afkomstig van Harrie Maas. De overige foto’s zijn van een fret (een gedomesticeerde bunzing) en enkel ter illustratie.

Post article

Post article

Deel dit nieuws

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter

Meer nieuws