Zo komt de nieuwe sporthal de Bongerd eruit te zien

Nieuwe sporthal de Bongerd
Foto: Bouwbedrijf Pellikaan

In 2023 krijgt Breugel een gloednieuwe sporthal, gebouwd door bouwbedrijf Pellikaan. De gemeente toont vandaag de eerste beelden.

De afgelopen maanden is door diverse partijen hard gewerkt om een nieuw ontwerp voor sporthal de Bongerd te presenteren aan de gemeenteraad. Het gebouw moet een multifunctionele accommodatie worden waar sport, horeca en andere activiteiten samenkomen. De komst van een nieuwe sporthal is een belangrijk puzzelstuk in Breugel Bruist.

Tijdens de aanbesteding zijn alle wensen van gebruikers en de gemeenteraad die opgenomen zijn in het programma van eisen meegenomen om te komen tot een nieuwe sporthal. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke inpassing van het gebouw in de omgeving, functionele aspecten van het ontwerp, duurzaamheid van het gebouw en beperking van onderhouds- en exploitatiekosten.

Bouwbedrijf Pellikaan

17 januari 2022 nam het college van burgemeester en wethouders de beslissing. Na de verplichte standstill periode is de gunning definitief geworden. De opdracht is gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dat bleek bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg. In totaal is er 9,2 miljoen euro opzij gelegd voor het project.

Afbeelding: Bouwbedrijf Pellikaan
Afbeelding: Bouwbedrijf Pellikaan

Gereed in 2023

“Opvallend in het ontwerp zijn behalve de vormgeving, de hoge duurzaamheidscore met een GPR2 score van 9.04 en de planning,” zegt wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie). “Pellikaan acht het mogelijk een half jaar eerder op te leveren dan in de aanbesteding was geëist. Dit zou resulteren in de oplevering van de Bongerd in het vierde kwartaal van 2023.”

Dat zou betekenen dat volgend jaar al een nieuwe sporthal in Breugel te vinden is. “Op dit moment wordt de planning samen met Pellikaan uitgewerkt. Tijdens de uitwerking van het ontwerp worden de huurders nog betrokken bij het voorlopig ontwerp. We informeren binnenkort ook de omwonenden over het winnende ontwerp. Binnenkort wordt ook nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd om input op het ontwerp te verkrijgen en waar mogelijk te gebruiken.”

Afbeelding: Bouwbedrijf Pellikaan
Afbeelding: Bouwbedrijf Pellikaan

Post article

Post article