Breugel krijgt (eindelijk) een gloedjenieuwe sporthal

De Bongerd Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Een sporthal om trots op te zijn: de gemeenteraad maakt de weg vrij voor een compleet nieuwe Bongerd in Breugel. Kosten: een slordige 9,2 miljoen euro.

De gemeenteraad had de keuze uit twee scenario’s: complete nieuwbouw van 9,2 miljoen euro of nieuwbouw gecombineerd met renovatie van 7,5 miljoen euro. Deze keuzes waren door het college van burgemeester en wethouders uitgezocht op verzoek van de gemeenteraad zelf. Zelf had het college de voorkeur voor de goedkopere optie. De raad kiest echter unaniem voor complete nieuwbouw.

De nieuwbouw is duurder, maar biedt doorslaggevende voordelen. Er is een kleiner oppervlak nodig zodat er meer ruimte is voor groen en parkeren. Ook zorgt de keuze voor minder overlast voor de omgeving. Maar wat vooral de motivatie was voor veel raadsleden was, was dat Breugel het verdiende om een volwaardige sporthal te krijgen waar zij trots op kunnen zijn. Geen ‘klein broertje’ van de Landing in Son, maar een op zichzelf staand, prominent gebouw die voldoet aan NOC*NSF eisen.

Nu de keuze voor nieuwbouw gemaakt is, kunnen de vervolgstappen genomen worden. Er moet een plan van eisen opgesteld worden in samenwerking met huidige en beoogde gebruikers. Als wethouder Jos de Bruin alles op papier heeft, kan hij terug naar de gemeenteraad om budget te krijgen. Als alles goed verloopt zou in 2023 de compleet nieuwe sporthal de Bongerd in Breugel geopend kunnen worden.

Post article

Post article