College lijnrecht tegenover oppositie om onderzoek dorpshuis

De voormalige Sint-Petrus' Bandenkerk, het toekomstige dorpshuis, gezien vanaf het altaar
Foto: Ons Son en Breugel

Brieven over en weer tussen oppositie en college van burgemeester en wethouders om een gedegen onderzoek naar het dorpshuis te krijgen.

Met een brief aan het college uitte de oppositie (VVD, Dorpsbelang en Voor U) hun ongenoegen en zorgen omtrent de keuze om advocatenkantoor Hekkelman de aanbesteding en informatievoorziening rond het dorpshuis te laten onderzoeken. Het advocatenkantoor zou een samenwerking of dienstverband hebben met BIZOB, één van de partijen gemoeid met de aanbesteding. Ook was het budget van 5000 euro volgens de oppositie onvoldoende voor een gedegen onderzoek.

In article

Het college, die Hekkelman aanwees voor het onderzoek, is het niet eens met de oppositie. “Wij hebben de opdracht verstrekt aan
het bureau, dat als zeer deskundig bekend staat op het gebied van aanbestedingsrecht,”
zegt het college in een schriftelijke reactie. “Voorts neemt het college afstand van insinuaties ten aanzien van niet-integer en onzorgvuldig handelen. Wij betreuren het ten zeerste dat onze oprechte intentie, om een eerder verzoek van de drie fracties te honoreren om op een professionele wijze een onderzoek te laten uitvoeren, hierdoor in twijfel wordt getrokken.”

De oppositie heeft in reactie op de brief van het college hun ongenoegen verder onderbouwd. “Waarom heeft u er niet voor gekozen verschillende opties voor onderzoeksbureaus met ons te bespreken zodat wij hier op voorhand mee in konden stemmen? Dit om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Wij zien deze actie als een van de slager die zijn eigen vlees keurt en denken daarom dat de uitgave van 5000 euro op voorhand weggegooid geld is.”

Post article

Post article