Oppositie kraakt werkwijze onderzoek aanbesteding dorpshuis

Het hek om de voormalige Sint-Petrus' Bandenkerk met een impressie van het nieuwe dorpshuis
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De oppositie krijgt haar gevraagde onderzoek naar de aanbesteding en informatievoorziening omtrent het dorpshuis. De keuze voor advocatenkantoor Hekkelman om dit onderzoek uit te laten voeren kan echter niet op blije gezichten rekenen.

In een brief aan het college laten oppositiepartijen Dorpsbelang, VVD en Voor U weten het niet eens te zijn met het voorgenomen plan van het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft advocatenkantoor Hekkelman gevraagd onderzoek te doen naar de aanbesteding van het dorpshuis en de informatieverschaffing aan de gemeenteraad. Met de opdracht is 5000 euro gemoeid.

Volgens de oppositie is advocatenkantoor Hekkelman niet neutraal en niet objectief. “Omdat zowel het gemeentelijk apparaat als BIZOB onderdeel zal zijn van het onderzoek, dient ons inziens het onderzoek te worden uitgevoerd door een bureau dat geen samenwerking of dienstverband heeft met beide instanties. Echter, Hekkelman advocaten verleent juridische dienstverlening aan onder andere BIZOB.”

Het vrijgemaakte budget van 5000 euro zou ook ontoereikend zijn om een gedegen onderzoek uit te laten voeren. “Daarnaast willen wij dat u het onderzoeksbudget verhoogt, zodat er wél een gedegen en gefundeerd onderzoek kan plaatsvinden dat recht doet aan de omvang van het dossier en de gestelde onderzoeksvragen.”

Berenschot

De oppositie vraagt het college nu om de genomen beslissing om Hekkelman aan te wijzen als onderzoekers te herzien. De voorkeur van de oppositie gaat uit naar Berenschot. Berenschot heeft eerder al onderzoek gedaan naar de aanbesteding van het MFA en zou daarmee een geschiktere kandidaat zijn. Ook moet het budget van 5000 euro verhoogd worden om het meer dan een oppervlakkig onderzoek te laten worden.

De brief aan het college is op 18 februari verzonden en verzocht om voor het weekend antwoord te geven op de verzoeken. Op het moment van publiceren van dit artikel heeft het college nog niet geantwoord.

Post article

Post article