Een crematorium moet Wolfswinkel nieuw leven inblazen

Schetsontwerp uitbreiding Wolfswinkel
Foto: Erwin Pennings

Met een nieuw te bouwen crematorium kan Wolfswinkel over een aantal jaren het aantal uitvaarten vervijfvoudigen. Dat is hard nodig om het uitvaartcentrum in de zwarte cijfers te krijgen.

Financieel loopt Wolfswinkel niet lekker. De Stichting begraafplaats en uitvaartcentrum Wolfswinkel die de begraafsplaats beheert duikt al jaren in de rode cijfers. Sinds 2013 is de stichting bezig om plannen te maken voor een crematorium.

Om uit de rode cijfers te komen, wil de stichting haar taken overdragen aan een nieuwe BV van Respectrum Crematoria uit het Drenthse Hooghalen. De grond blijft in eigendom van de gemeente en wordt in erfpacht beschikbaar gesteld aan de nieuwe BV. Het pand draagt de gemeente over aan de BV.

Na de overdracht wordt de stichting geliquideerd, maar duidelijk is dat de stichting niet in staat zal zijn om aan al haar verplichtingen te voldoen voor de lopende leningen.

Nieuw crematorium

Een opgestelde businesscase uit 2017 geeft aan dat een crematorium Wolfswinkel rendabel kan maken. Crematoria vormen nu al een meerderheid aan uitvaarten in Nederland. Wolfswinkel voert nu ongeveer 40 uitvaarten per jaar uit. Met de nieuwe uitbreiding moet dit groeien naar 200 tot 250 uitvaarten per jaar, met een maximum van 350.

Afbeelding: Erwin Pennings

Het beoogde crematorium zou de footprint van het gebouw bijna verdubbelen, van 570 vierkante meter naar 1060 verkante meter. Volgens architect Erwin Pennings zou de huidige aula hierbij de basis worden van de uitbreiding. Er zal niet de hoogte in worden gebouwd. Hier is wel een wijziging in het bestemmingsplan voor nodig.

Welk soort oven (gas, elektrisch of waterstof) de crematies uit moet gaan voeren is nog niet gekozen.

Parkeerplaats verdubbelt

Ook de parkeerplaats groeit. In totaal komen er 30 parkeerplaatsen bij voor een totaal van 67 parkeerplaatsen. Bij drukte parkeren veel bezoekers aan de overkant van de Planetenlaan, wat volgens buurtbewoners soms tot levensgevaarlijke situaties leidt als de 50 kilometerweg overgestoken moet worden. Buurtbewoners zetten vraagtekens of een verdubbeling van parkeerplaatsen wel voldoende zou zijn.

Wethouder Jan Boersma probeerde de buurtbewoners tijdens de bijeenkomst op 13 december 2021 gerust te stellen. “We onderzoeken nader hoeveel parkeerplaatsen volgens normen nodig zijn. Ook hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van parkeren aan de overkant van de weg. Hij merkt op dat er sporadisch een “grote” afscheidsplechtigheid zal zijn. Als dat nu het geval is dan wordt daarbij parkeerbegeleiding voorzien.”

Donderdag 20 januari worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Post article

Post article