“Gesloten gebouw transformeren naar een open en transparant dorpshuis”

Ontwerpers van Inbo en bouwers van Stam & De Koning samen met wethouder Jan Boersma voor de ontwerpen voor het dorpshuis
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Met gepaste trots gaat bouwcombinatie Inbo en Stam & De Koning aan de slag om de eerste schetsen voor het dorpshuis om te zetten in een definitief ontwerp. Nu de gunningsprocedure afgelopen is moet in ongeveer een half jaar duidelijk gaan worden hoe de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk er uit moet komen te zien.

Eind 2020/begin 2021 moet het dan eindelijk gaan gebeuren. De voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk moet dan beginnen aan haar transformatie in het dorpshuis van Son en Breugel. Na een uitvoerige aanbestedingsperiode is de combinatie van Inbo en Stam & De Koning gekozen om hun ideeën uit te gaan werken in een definitief ontwerp. Een uitdagende klus die het nodige bouwkundige vernuft zal vereisen om de droom realiteit te laten worden.

Schets dorpshuis vanaf Raadhuisplein
Afbeelding: Inbo
Schets dorpshuis vanaf Nieuwstraat
Afbeelding: Inbo

“We gaan een gesloten gebouw transformeren in een open en transparant gebouw,” lichten architecten Frank Zewald en Renée Erens toe. Samen met Jeroen Steenbergen en Aron Bogers van Inbo werkte hij aan de eerste schetsen. “Je moet naar binnen worden getrokken, een ontmoetingsplek in het hart van het dorp. De grootste ingreep is dan ook het open maken van de plint, de eerste drie meter hoogte van het gebouw. Zo open je het gebouw naar de omgeving. Het gebouw richt zich heel erg op het Kerkplein, maar het moet met heel de omgeving in verbinding staan. Zowel de zijkant als de achterkant richting het Vestzak wordt geopend. Zo creëer je aan alle kanten een voorkant.”

Licht een duurzaam

“Door een doorkijk te maken komt er heel veel licht binnen. We introduceren daglicht via het dak.” Constructief is berekend of een deel van het dak vervangen kan worden door glas, wat volgens de bouwcombinatie mogelijk is. “Ook breiden we uit naar achter. Het programma van eisen was net iets groter dan het gebouw is. We hebben bij de uitbouw aan de achterkant een verdieping toegevoegd. Dat past binnen de rooilijn van het bestemmingsplan.” Stam & De Koning verwacht bij monde van Jeroen van Beers en Mark Peters niet te hoeven graven in de grond, waarmee het archeologisch onderzoek vermeden kan worden. Het zou mogelijk zijn om een gewapende fundering bovenop de huidige fundering te kunnen zetten.

Schets interieur dorpshuis

Belangrijk in het aanbestedingsproces was de duurzaamheid van het gebouw. De gemeente streeft naar een klimaatneutrale organisatie, waar het dorpshuis ook onderdeel van wordt. Zomaar het dak vol leggen met zonnepanelen zit er niet in: enkel rondom de steunpilaren is voldoende draagkracht. Er zal dus een oplossing moeten worden gevonden om aan de energievraag te kunnen voldoen. Wel kan bijvoorbeeld de binnenzijde van het gebouw goed worden geïsoleerd, komt er een warmtepomp, wordt het gebouw verwarmd door vloerverwarming, zal het regenwater via de al bestaande dakconstructie opgevangen worden en infiltreren in de grond. Door de flexibiliteit van het gebouw kan slim om worden gesprongen met verwarming en energie.

Schets dorpshuis in de avond

In gesprek

De schetsen waarmee Inbo en Stam & De Koning de harten van (een deel van) de volksvertegenwoordiging en de inwoners van Son en Breugel zelf heeft veroverd worden nu omgezet in een definitief ontwerp. Frank Zewald: “Dat doen we door te beginnen met in gesprek te gaan met de gebruikers. Bij hun gaan we onze eerste ideeën toetsen en verder vorm geven. Dat geldt ook voor omwonenden en winkeliers, die willen we ook betrekken. Alle input die we krijgen gaan we implementeren.” Volgens de gemeente zullen ook de inwoners van Son en Breugel de kans krijgen om hun stem te laten horen voordat definitief de schop de grond in gaat.

Halverwege 2020 gaat dan het definitieve ontwerp inclusief een totaalplaatje qua kosten naar de gemeenteraad. Zij zijn degene die uiteindelijk het groene licht moeten gaan geven op dit intensieve project. Of geen groen licht, wat nog altijd tot de opties behoord. Het nieuwe dorpshuis zal na de officiële opening dan ruim 60 jaar oud zijn en nog 40 jaar dienst moeten bewijzen.

Post article

Post article