Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat heeft wethouder Robert Visser te verbergen?

Wethouder Robert Visser
Foto: Ons Son en Breugel

Son en Breugel wil een open, transparant en goed geïnformeerd debat kunnen voeren over de toekomst van de kerk en het MFA, maar Ons Son en Breugel wordt hierin tegengewerkt door wethouder Robert Visser door documenten en gespreksverslagen achter te houden.

Op 26 maart heeft Ons Son en Breugel een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend bij de gemeente. Het verzoek vroeg om diverse documenten en gespreksverslagen omtrent de aankoop van de Sint-Petrus’ Bandenkerk van de Heilige Oda parochie door de gemeente. Ons werd medegedeeld dat er binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken een beslissing op het verzoek zou worden genomen. Na zes weken zouden de stukken klaar zijn voor verzending, maar na acht weken zijn de documenten en gespreksverslagen nog altijd niet verzonden.

Bij navraag waarom de documenten en gespreksverslagen die opgevraagd werden in het WOB verzoek zo lang op zich lieten wachten, antwoordde een juridisch beleidsmedewerker van de gemeente dat “de hogere heren” de documenten tegenhielden. De documenten zouden de onderhandelingspositie van de gemeente schaden in het proces, dit terwijl het aanbod van de parochie al op papier staat. Ook kunnen de documenten en gespreksverslagen verzonden worden zonder gevoelige informatie door deze ‘weg te lakken’, waarvoor per passage wel aangegeven dient te worden waarom de informatie niet in de openbaarheid mag komen. Op ons verzoek aan wethouder Robert Visser om een indicatie te geven wanneer de documenten toegezonden konden worden werd niet gereageerd.

Ons Son en Breugel betreurt deze gang van zaken. Door niet te voldoen aan de wettelijk gestelde termijn (en de tot nu toe getolereerde uitloop) wordt Ons Son en Breugel belemmerd in haar werk en wordt de inwoners van Son en Breugel informatie weerhouden over een onderwerp dat vele aan het hart gaat. Deze documenten en gespreksverslagen zijn van belang om een open, transparant en goed geïnformeerd debat te kunnen voeren over de toekomst van de kerk en de komst van het MFA.

Om een spoedige toezending af te dwingen heeft Ons Son en Breugel bezwaar ingediend en de gemeente in gebreke gesteld op last van dwangsom.


Lees meer over wethouder Robert Visser


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play