Gemeente haalt ambitie klimaatneutrale organisatie in 2020 niet

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De gemeente Son en Breugel heeft zichzelf in 2016 de ambitie opgelegd om in 2020 een gemeentelijk klimaatneutrale organisatie te hebben. Wethouder Jan Boersma geeft nu aan dat deze ambitie niet gehaald gaat worden.

Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis is duurzaam gebouwd. Bij de renovatie van het monumentale gedeelte van het gemeentehuis is ook sterk rekening gehouden met duurzaamheid, al zal het gebouw niet 100% duurzaam te maken zijn. De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met het overige gemeentelijke vastgoed, om naast de groene stroom die daar afgenomen wordt verder te verduurzamen. De gemeente heeft daarvoor een plan van aanpak gemaakt om de problemen aan te pakken op een verantwoorde manier.

“We hebben gekeken naar het gemeentelijke vastgoed,” zegt wethouder Jan Boersma. “Aan de hand van de onderliggende projecten zullen we de verduurzaming doen. Dat geldt voor de sporthal in Breugel, de Boerderij, het gemeentehuis en het dorpshuis. We hebben een plan van aanpak gemaakt zodat we kunnen verduurzamen. We passen dat in in het meerjaren onderhoudsplanning. Dat is kostentechnisch beter.”

Aan de hand van een rapport, opgesteld door Structon, is in kaart gebracht wat er voor de gemeentelijke gebouwen mogelijk is. Naast de geplande verduurzaming van de huidige sporthal in Breugel en de Boerderij, heeft Structon gekeken naar het combigebouw, sporthal de Landing, Braecklant, het oude Raadhuis, de Rooijseweg 55 en Wilhelminalaan 11. Op verzoek van de gemeente is geen onderzoek gedaan naar Willemstraat 26, die ook in gemeentelijke handen is. Uiteindelijk moeten alle gemeentelijke gebouwen van het gas af, wat nu nog niet-groen ingekocht wordt.

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met de Bongerd en de Boerderij, wat in de plannen van Breugel Bruist meegenomen zal worden. Of het hierbij voor de Bongerd gaat om nieuwbouw of renovatie, laat de wethouder nog in het midden. Ook voor Braecklant is niet bekend of er geïnvesteerd gaat worden in renovatie of nieuwbouw. Wat er met het dorpshuis gaat gebeuren, is sterk afhankelijk van de mogelijke hergebruik van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk of toch nieuwbouw. “Er zijn nog een aantal gebouwen waar we van zeggen dat we daar goed naar gaan kijken. We zullen het per gebouw gaan bekijken wat er haalbaar is. Als we dat gedaan hebben, kijken we wat de restopgave is.”

Wanneer de ambitie van de gemeente dan wel gehaald is, kan wethouder Paul van Liempd (die de portefeuille duurzaamheid heeft) niet zeggen. Volgens de wethouder is de ambitie om de gemeente in 2030 klimaatneutraal te hebben nog haalbaar.

Post article

Post article