Search
Close this search box.

Molenwiek volgens gemeenteraad meest geschikt voor pumptrack

BMX fiets springt hoog over een pumptrack
Foto: Jan Kopřiva CC0

Wie moest de gemeenteraad teleur gaan stellen bij de locatiekeuze voor het bouwen van een pumptrack in Son en Breugel? Een moeilijke vraag. Maar voor een meerderheid van de gemeenteraad is de locatie duidelijk: speeltuin de Molenwiek in Breugel.

Honderden enthousiaste dorpsgenoten ondersteunden de komst van een pumptrack. Ook de gemeenteraad stond unaniem achter de komst van de baan. Omwonenden van de drie beoogde locaties (trapveldje Weegschaallaan, speeltuin de Molenwiek en Sonniuspark-noord) waren minder enthousiast dat een pumptrack in hun omgeving zou komen.

Het onderzoek van adviesbureau Newae concludeerde dat geen enkele beoogde locatie voldoende draagvlak had. Bang voor overlast van hangjongeren, geluid of rommel. Bewoners zouden volgens Jan-Frans Brouwers (Dorpsbelang) bereid zijn om naar de Raad van State te stappen om de track tegen te houden.

De Molenwiek

Aan de gemeenteraad de moeilijke keuze om te bepalen waar de baan dan moet komen te liggen. Want niet iedereen zal tevreden zijn. Nog meer onderzoeken zag de wethouder niet zitten. De meerderheid van de raad ziet speeltuin de Molenwiek toch als de meest geschikte locatie. Naast tegenstanders zouden in de omgeving ook voorstanders zijn, kan de buurt (met goede afspraken) sociale controle uitvoeren en wordt gekeken hoe overlast kan worden geminimaliseerd.

Wethouder Boersma gaat met deze voorkeursoptie op korte termijn een raadsvoorstel opstellen. “In de uitvoering daarvan zullen we met omwonenden verder contact houden. De participatie zal dan uitsluitend gaan over de wijze van organiseren en hoe we het gaan inrichten. We gaan niet meer de locatie ter discussie stellen.”