Twee grote bouwprojecten in het dorp lopen vertraging op

Nieuwe sporthal de Bongerd
Foto: Bouwbedrijf Pellikaan

De nieuwbouw van BuitensteBinnen en de Bongerd lopen beide vertraging op. Extra krediet en sportcompetities gooien roet in het eten van de planning. Ook moet de gemeenteraad snel handelen bij de verbouwing van basisscholen de Bloktempel en De Ruimte om geen vertraging in het proces te krijgen.

BuitensteBinnen

De 4,5 miljoen euro die vrijgemaakt was voor de nieuwbouw van BuitensteBinnen was niet genoeg. De aanbesteding was op 23 juni 2022 gestart op basis van normbedragen van de VNG (Nederlandse Vereniging van Gemeenten). Deze normbedragen en de indexering van deze normbedragen zijn niet in lijn met de harde stijging van bouwkosten. De aanbesteding kon daardoor niet meteen doorgaan.

Door de stijging in de bouwkosten en de niet ingecalculeerde lift moet de gemeenteraad akkoord gaan met 589.696 euro, onderdeel van een pakket van ruim 7 ton. Dan kan de aanbesteding opnieuw starten. Dit moet uiterlijk 23 oktober 2022 besloten worden door de gemeenteraad. “Indien niet tijdig wordt besloten over het beschikbaar stellen van extra krediet, dan is het zeer waarschijnlijk dat er meer krediet nodig is,” laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad.

Niet aan kunnen besteden zorgt ervoor dat de planning niet gehaald wordt. “De planning was om in de zomervakantie van 2023 te verhuizen van de locatie van BuitensteBinnen (voorheen de locatie van de Regenboog) naar de nieuwbouw aan de Doormanlaan. De school kan in de kerstvakantie van 2023 verhuizen, zodat ze met ingang van 2024 in het nieuwe schoolgebouw kunnen starten.”

De Bongerd

Volgens de oorspronkelijke planning zou eind dit jaar sporthal de Bongerd tegen de vlakte gaan voor nieuwbouw. Hier is het niet de aanbesteding die roet in het eten gooit, maar de sportcompetities. In november moet Kuijpers Beheer het pand al leeg hebben gemaakt. Maar pas in maart kan de sporthal echt tegen de vlakte.

“Omdat een aantal competities vereisen dat dezelfde locatie gebruikt wordt,” licht wethouder Jelle de Jong (Dorpsvisie) toe op vragen van Voor U. “In overleg met de gebruikers en Kuipers is dat gedaan.” Volgens de oorspronkelijke planning zou de bouw van de nieuwe Bongerd in januari 2023 beginnen.

Een deel van de tijdswinst die voormalig wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie) aankondigde gaat daarmee mogelijk verloren. Volgens de oud-wethouder achtte aannemer Pellikaan het mogelijk de nieuwbouw een half jaar eerder opleveren dan oorspronkelijk gepland.

De Bloktempel en de Ruimte

Ook de normbedragen en de indexering van deze normbedragen dreiging voor vertraging te zorgen bij de uitbreiding van basisscholen de Bloktempel en de Ruimte. “Om geen vertraging in het proces op te lopen is een extra krediet van 336.167 euro benodigd om het verwachtte tekort op te vangen.”

Daarnaast moet er een waterberging aangelegd worden door de uitbreiding en de klimaatambities van de gemeente. “De kosten voor deze waterberging zijn niet opgenomen in de normvergoeding. De normvergoeding van VNG gaat namelijk uit van sober en doelmatig bouwen.”

“Om ook na de aanbesteding geen verdere vertraging in het proces op te lopen voor de uitbreidingen van de Bloktempel/Ruimte, vragen wij toestemming om mogelijke extra kosten tot een maximum van 5%.”

Post article

Post article